Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Monitorowanie pacjenta wczoraj i dziś

MedicalOnline.pl | 2014-03-23
Monitorowanie pacjenta wczoraj i dziś

Monitorowanie pacjenta wczoraj i dziś

Monitorowanie pacjenta wczoraj i dziś

Przed współczesną medycyną stawiane są coraz to nowsze i trudniejsze wyzwania. Producenci sprzętu medycznego prześcigają się we wdrażaniu nowoczesnych i skomplikowanych rozwiązań. Często skupiają się na monitorowaniu dodatkowych (klinicznie niezbyt istotnych) parametrów lub zwiększaniu oferowanych zakresów pomiarowych, bez analizy procesów oraz sposobu pracy na OIT i sali operacyjnej, bez wiedzy, co lekarzowi jest potrzebne przy pacjencie, a co wygodniej jest zrobić na przykład w pokoju lekarskim. Umyka gdzieś pojęcie ergonomii rozwiązań, a przecież chodzi tu o to, aby zestaw urządzeń otaczających pacjenta nie zmuszał do zastanawiania się nad jego obsługą, lecz ułatwiał pracę personelowi medycznemu, maksymalizując jednocześnie czas, który może być poświęcony na opiekę nad pacjentem. Zarówno przy łóżku jak i w czasie transportu. 

Przez wiele lat filozofia monitorowania pacjenta w czasie transportu szła równolegle z koncepcją wentylacji. Wraz z respiratorami transportowymi stosowano dedykowane monitory transportowe. Implikowało to długie procedury przygotowania, obejmujące sprawdzenie poziomu naładowania akumulatorów, odłączenie czujników z monitora stacjonarnego i podłączenie ich do monitora transportowego. Postrzegany jako urządzenie dodatkowe monitor transportowy oferował pomiar jedynie podstawowych parametrów, w znacznym stopniu ograniczając obraz stanu chorego.

Dzisiaj ciągłe monitorowanie i dokumentowanie funkcji życiowych leży we wspólnym interesie pacjenta i personelu medycznego. Dokładny obraz stanu chorego w każdej minucie hospitalizacji pozwala lekarzom na prowadzenie terapii w oparciu o kompletną wiedzę, a pełna dokumentacja bez luk w czasie ułatwia obronę na wypadek postępowania sądowego. Odpowiednio skonfigurowany system umożliwia automatyzację oceny jakości leczenia i staje się narzędziem służącym do optymalizacji pracy oddziału.

Monitor pacjenta z urządzenia mierzącego jedynie parametry życiowe pacjenta zmienia się w centrum skupiające wszystkie dostępne w sieci szpitalnej informacje o jego stanie: zdjęcia radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych, elektroniczną kartę chorobową oraz informacje o jego aktualnej i wcześniejszych hospitalizacjach, a także parametry mierzone z pozostałych urządzeń medycznych pracujących na stanowisku pacjenta. To wszystko pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji o dalszym leczeniu.

Infinity Acute Care System – dane w miejscu, gdzie są potrzebne
Analizując procesy pracy oddziałów najbardziej związanych z intensywną opieką nad pacjentem, Dräger zupełnie od podstaw zaprojektował nowy system o nazwie Infinity Acute Care System (IACS). System został stworzony w oparciu o następujące wytyczne:
  • minimalizacja czasu potrzebnego na obsługę urządzeń medycznych,
  • nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i ich automatyczna dokumentacja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy związane z transportem  pacjenta,
  • dostęp do pełnej informacji klinicznej o stanie pacjenta, bezpośrednio przy jego łóżku, na dużym, czytelnym ekranie,
  • centralne monitorowanie i bezpieczne udostępnienie informacji o pacjencie przez sieć szpitala oraz Internet.

Następujące przykłady dowodzą, że udało się stworzyć system spełniający wszystkie założenia.

Rozpoczęcie monitorowania nowego pacjenta wraz ze wstępnym, automatycznym ustawieniem granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów wymaga trzech naciśnięć palcem na ekranie dotykowym monitora pacjenta. Wprowadzenie danych demograficznych może być w pełni zautomatyzowane, dzięki połączeniu systemu monitorowania ze szpitalnym systemem informacyjnym (ang. Hospital Information System - HIS). 

W systemie IACS dane pacjenta podążają za nim w jego wędrówce przez oddziały szpitala, przy zachowaniu pełnej automatyzacji ich przekazywania ze stanowiska na stanowisko. Podczas transportu pacjenta np. z OIT na salę operacyjną, wszystkie jego dane demograficzne i parametry życiowe są na bieżąco wyświetlane na ekranie modułu transportowego, a także w systemie centralnego monitorowania – dzięki wykorzystaniu standardowej szpitalnej sieci bezprzewodowej, zabezpieczonej protokołem WPA2. Po zakończeniu transportu dane zostają automatycznie uzupełnione w monitorze na nowym stanowisku, zachowując pełną ciągłość trendów i zdarzeń z ostatnich 96 godzin, zarówno sprzed, z czasu trwania jak i tych zapisanych po transporcie. Dane zapisywane w systemie elektronicznej dokumentacji również zostaną automatycznie uzupełnione, a sposób prowadzenia dokumentacji dopasuje się do wymagań nowego stanowiska, bez konieczności działań ze strony użytkownika. Jedyną czynnością, jaką musi wykonać personel, jest podłączenie na nowym stanowisku małego, ergonomicznego, wyposażonego w 6-calowy ekran dotykowy modułu, który towarzyszył pacjentowi w drodze na to stanowisko. Bez konieczności przełączania jakichkolwiek przewodów czy czujników pomiarowych. Dopełnieniem idei prostoty obsługi całego systemu IACS jest zachowanie spójnego interfejsu użytkownika pomiędzy podstawowymi urządzeniami związanymi z intensywną terapią, takimi jak: respirator, aparat do znieczulania, kardiomonitor czy centrala monitorująca, co bezpośrednio prowadzi do ograniczenia błędów związanych z obsługą sprzętu i podnosi komfort pracy.

Nowoczesny system monitorowania w nowoczesnym szpitalu
W praktyce często zauważa się, że o wyposażeniu stanowiska intensywnej terapii, boksu SOR, czy sali operacyjnej, decydują jedynie literalne wymogi stawiane przez ustawodawcę. Brakuje systemowego podejścia do pracy tych niezwykle ważnych stanowisk.

Jedną z pierwszych placówek prezentujących holistyczne podejście do koncepcji pracy całej jednostki jest Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, gdzie w ubiegłym roku powstał kompleks Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej. Nowy budynek powstał w latach 2010 – 2013 i obejmuje 8000m2 rozmieszczone na 4 piętrach oraz lądowisko dla helikopterów ratunkowych umiejscowione na dachu kompleksu.

Dzięki zastosowaniu ujednoliconego systemu IACS, w całym budynku szpitala możliwe stało się nieprzerwane monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów życiowych pacjenta, już od momentu przyjęcia na oddziale ratunkowym. Mierzone parametry zapisywane są w pamięci monitora i przenoszone razem z danymi demograficznymi pacjenta, trendami oraz informacjami o zdarzeniach alarmowych, wszędzie tam gdzie znajdzie się pacjent: czy to bezpośrednio na salę operacyjną, a dalej na oddział wybudzeniowy, czy też na oddział intensywnej terapii. Dzięki takiemu systemowi personel medyczny może w każdej chwili sprawdzić całą historię hospitalizacji. 

Mając na uwadze zapisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w szczególności konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, Zamawiający zdecydował się na wdrożenie klinicznego systemu informacyjnego (z ang. Clinical Information System - CIS), jakim jest system Infinity Innovian firmy Dräger. Wszystkie parametry mierzone: zarówno przez kardiomonitory, jak i respiratory, aparaty do znieczulania, a także dane z pomp infuzyjnych są automatycznie zapisywane w bazodanowym systemie dokumentacji medycznej. 

Ponadto system Innovian jest dwukierunkowo połączony z autorskim, szpitalnym systemem informacyjnym OpenCare, zapewniając m.in. automatyczne przesyłanie danych demograficznych oraz wyników badań laboratoryjnych wszystkich hospitalizowanych w nowym budynku pacjentów, umożliwiając zapisanie tych informacji w dokumentacji pacjenta. Każde stanowisko wyposażone jest w tzw. kokpit medyczny, który za pośrednictwem dużego ekranu sterowanego dotykiem lub przy wykorzystaniu chowanej w kolumnie medycznej klawiatury i myszy, daje personelowi dostęp do wszystkich wykorzystywanych w szpitalu aplikacji klinicznych: wspomnianych systemów Innovian oraz OpenCare, systemu diagnostyki obrazowej firmy Alteris i wielu innych, w tym do stron internetowych szpitalnego portalu informacyjnego PISZ. Dzięki takiemu rozwiązaniu, czynności takie jak: przygotowanie zleceń lekarskich, dokumentacja przeprowadzonych interwencji, pełna analiza stanu chorego czy prowadzenie karty znieczulenia, można przeprowadzić bezpośrednio przy pacjencie. Jednocześnie system umożliwia wygodną analizę stanu pacjenta, dostęp do dokumentacji i innych danych przez lekarza na własnym komputerze, w dowolnym miejscu z dostępem do sieci szpitala.

Dräger – partner w kompleksowym wyposażeniu szpitala
System monitorowania pacjenta i system elektronicznej dokumentacji medycznej to nie jedyne elementy wyposażenia zrealizowane z wykorzystaniem technologii firmy Dräger. W Szpitalu  zainstalowano również: kolumny medyczne na salach operacyjnych, salach wybudzeń oraz intensywnej terapii, wysokiej klasy respiratory stacjonarne (Evita V500) i transportowe (Oxylog 3000plus). Na salach operacyjnych znalazła się cała gama aparatów do znieczulania: od wysokiej klasy aparatów Primus IE, przez specjalistyczny, przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (Fabius MRI) kończąc na flagowym urządzeniu jakim jest Zeus Infinity Empowered, aparat ze zintegrowanym monitorowaniem pacjenta i sterowaniem pompami infuzyjnymi. Jednak nie tylko ilość dostarczonego sprzętu świadczy o szczególności projektu. Wyposażając bloki operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii Dräger, jako jedyny producent sprzętu medycznego, umożliwia wykorzystanie efektu synergii. Pozwala on jeszcze bardziej poprawić użyteczność aparatury na stanowisku zbudowanym z elementów od tego samego producenta. Doświadczenie pokazuje jak niezwykle istotne jest, aby dostarczany sprzęt ze sobą współgrał, oferując komplementarne funkcje.  Zaczynając od wspomnianej unifikacji interfejsów, co w znaczący sposób skraca czas potrzebny na opanowanie aparatury, zwiększając elastyczność personelu medycznego, poprzez unikalny sposób łącznej prezentacji danych z monitora i respiratora, ułatwiający bieżącą ocenę prowadzonej terapii, przemyślany system montażu urządzeń zapewniający maksymalnie ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni stanowiska opieki, a kończąc na otwarciu środowiska na rozwiązania innych producentów oferujących urządzenia medyczne spoza szerokiego portfolio Dräger.