Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią

MultiTrain Sp. z o.o.
Systemy i technologie do zarządzania szpitalem/przychodnią

15 kwietnia 2014 r., Warszawa

Unowocześnij swoją placówkę medyczną już dziś! Nowoczesne systemy i technologie wykorzystywane w placówkach ochrony zdrowia zwiększają ich efektywność, podnoszą konkurencyjność, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pacjenta, który liczy na natychmiastową reakcję, interwencję oraz fachową opiekę ze strony pracowników instytucji ochrony zdrowia. Postęp technologiczny pozwala na sprawne wykonywanie poszczególnych zadań - a przecież czas w szpitalu jest bezcenny.

Zapoznaj się z najnowszymi trendami!
Dowiedz się jak zwiększyć efektywność Twojej placówki medycznej!

Weź udział w VI edycji konferencji poświęconej systemom i technologiom do zarządzania placówkami ochrony zdrowia. 


Poruszane zagadnienia tematyczne podczas konferencji:

1. Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną: 
• komunikacja wewnątrzszpitalna, 
• systemy zarządzania jakością, 
• systemy rozliczania i generowania raportów, 
• systemy do fakturowania, 
• systemy do rozliczeń kontraktów i rozliczeń z NFZ, 
• rozwiązania BI dla szpitali, 
• zarządzanie pracą, 
• outsourcing usług niemedycznych.

2. Dokumentacja medyczna: 
• e-rejestracja, 
• obieg dokumentów (e-dokumentacja), 
• podpis elektroniczny, 
• archiwizacja dokumentacji, 
• ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne. 

3. Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem: 
• kioski internetowe, 
• portale internetowe, 
• marketing w Służbie Zdrowia. 

4. Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych: 
• kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 
• pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych? 
• placówki medyczne na GPW, 
• ubezpieczenia. 

5. Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem/przychodnią. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej:
• Kadrę menedżerską z działów: administracji, IT, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej, 
• Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, oraz reprezentantów władz powiatowych – doradców ds. ochrony zdrowia, 
• Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
• Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób.
Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT