Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

EBOR wspiera Nowe Szpitale

www.nowszypital.pl | 2014-03-11

Kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwojusfinansuje inwestycje planowane przez Grupę Nowy Szpital. Umowę w  tej sprawie podpisano 5 marca br.

 

- Jesteśmyzadowoleni, że EBOiR pozytywnie ocenił przedstawiony przez GNS kierunekrozwoju. Współpraca z tą instytucją daje nam poczucie, że nasz sposób działaniajest dobry - mówi Marcin Szulwiński, prezes zarządu Grupy Nowy Szpital.

 

Udzielony przezEBOiR kredyt w wysokości 40 mln zł, zgodnie z zawartą umową zostanieprzeznaczony przede wszystkim na sfinansowanie inwestycji umożliwiającychlepszą opiekę nad pacjentem w szpitalach Grupy oraz na pozyskiwanie nowychplacówek. Dodatkowo, tak jak dotychczas wszystkie zyski wypracowane przezposzczególne szpitale będą przeznaczane na inwestycje w postaci modernizacjiczy zakup nowego sprzętu medycznego.

 

Poszukiwania przezGrupę Nowy Szpital inwestora trwały od ponad roku. Żadna z przedstawianychpropozycji nie gwarantowała właścicielom pełnej niezależności w realizacjizamierzonych celów. Dlatego zdecydowano się na podjęcie rozmów z EBOiR.  Podpisanie umowy poprzedzone było dokładnymbadaniem Grupy. – Mam nadzieję, że dla obecnych i przyszłych naszych partnerów,podjęcie współpracy z EBOiR świadczy o naszej wiarygodności – dodaje MarcinSzulwiński.

 

Grupa Nowy Szpitaljest największą w Polsce siecią prywatnych szpitali świadczących usługi wramach powszechnego ubezpieczenia. 90 proc. Przychodów placówek GNS szpitalipochodzi ze środków publicznych.  W składGrupy wchodzi obecnie 13 szpitali.