Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

e-Zdrowie na Dolnym Śląsku

MedicalOnline.pl | 2014-03-11
Blisko 400 milionów złotych na rozwój e-Zdrowia trafiło w ciągu ostatnich pięciu lat do dolnośląskich szpitali, przychodni, uczelni a także przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu.  Dzięki dofinansowaniu z unijnych programów (Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dolnośląskie placówki ochrony zdrowia znacznie podniosły jakość świadczonych usług, wykorzystując narzędzia informatyczne zarówno w obsłudze pacjentów, diagnostyce, organizacji pracy, jak i wymianie informacji z innymi ośrodkami leczniczymi. Rozbudowa szpitalnych serwerowni, stworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, czy system teleradiologii pozwalający analizę zdjęć RTG i diagnozowanie na odległość,  to tylko niektóre z rozwiązań znacznie ułatwiających pracę szpitali i przychodni. Na rozwoju e-Zdrowia korzystają przede wszystkim pacjenci, którzy nie muszą na każdą wizytę do lekarza przynosić teczek z wynikami badań, zdjęciami RTG czy zaleceniami od innych specjalistów – ich dane są zgromadzone na serwerach i dostępne dla lekarzy w ramach poszczególnych systemów.

„Nie moglibyśmy dziś świadczyć  naszym pacjentom usług na tak wysokim poziomie jak w tej chwili, gdyby nie zakupione z dotacji systemy informatyczne i infrastruktura” – mówi lekarz Maciej Sokołowski, Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu Dobrzyńska – „nie wyobrażam sobie obsługi pacjentów, umawiania terminów wizyt, wystawiania recept refundowanych i rozliczeń z NFZ bez wsparcia informatycznego, w tradycyjny długopisowo – papierowy sposób. Nowinki technologiczne, jak na przykład cyfrowa obróbka zdjęć RTG, pozwalają lekarzom na szybką i bardzo dokładną diagnostykę. Podnosi to wprawdzie koszty funkcjonowania placówek medycznych ale jest ogromnym udogodnieniem dla pacjentów” – podkreśla Maciej Sokołowski. „Dlatego tak ważne jest wsparcie samorządu województwa, który rozumie potrzeby nowoczesnego sektora medycznego, docenia kwestie informatyzacji placówek ochrony zdrowia i odpowiednio ustala priorytety dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Bez takiej postawy marszałka skuteczna informatyzacja w województwie nie byłaby możliwa. W ostatnich latach zrobiliśmy ogromny krok do przodu ale to dopiero początek i kropla w morzu potrzeb. Nauczyliśmy się czerpać z najlepszych światowych praktyk, dzięki czemu województwo dolnośląskie uzyskało I miejsce w zastosowaniu efektywności gospodarczo – finansowej w Krajowym Indeksie Sprawności Ochrony Zdrowia. Teraz chcemy być liderem światowym” – mówi Maciej Sokołowski.

Placówki medyczne z Dolnego Śląska, w tym szpitale wojewódzkie, kliniczne czy powiatowe otrzymały w ramach RPO dotację na informatyzację na łączną kwotę blisko 130 milionów złotych. Do grupy liderów zastosowań informatyki w medycynie należą okręty flagowe dolnośląskiej medycyny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Wałbrzychu, Dolnośląskie Centrum Onkologii i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy to już ponad 20 mln złotych inwestycji w innowacyjne systemy medyczne i zarządcze, co zostało docenione przez niezależnych ekspertów, którzy przyznali placówce tytuł Lidera Informatyki w roku 2010 i 2013 „Dziś na przykład zlecenia medyczne na oddziale w trakcie wizyty lekarz i pielęgniarka realizują za pomocą tabletu, bez tzw. biurokracji, co znacznie przyspiesza pracę i obsługę pacjenta. Nie bez znaczenia jest fakt, że operacje chirurgiczne za pomocą robota da Vinci mogą być realizowane dzięki wysokowydajnej sieci teleinformatycznej szpitala”– mówi prof. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo - Rozwojowego. Szpital, jako Ośrodek Badawczo – Rozwojowy, uczestniczy w projektach nie tylko inwestycyjnych, realizowanych przy udziale środków z RPO, ale również naukowo badawczych i tych ze styku nauki i biznesu, finansowanych ze środków POIG. 

Niezmiernie istotną kwestią dla zachowania ciągłości działania ośrodków będących elementem systemu ratownictwa medycznego jest niezawodny dostęp do danych pacjentów. Dlatego inwestycje w najważniejszych placówkach regionu, takich jak wojewódzkie szpitale w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze, stanowią istotny element systemu e-Zdrowia województwa. Niekwestionowanym liderem dwóch projektów o zasięgu regionalnym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Wałbrzychu. Dwa konsorcja skupiające ponad 30 placówek, dzięki pierwszemu projektowi, zrealizowało podstawową infrastrukturę niezbędną do stworzenia grupy e-usług. Wdrożono również pilotażowo system wymiany informacji medycznych i zarządczych, którego zasady tworzą podwaliny dla regionalnego systemu umożliwiającego wymianę dokumentacji elektronicznej miedzy wszystkimi placówkami medycznymi. Sukces tego projektu może przesądzić o wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w całym kraju. Na poziomie rządowym trwają przygotowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska gdzie znalazły się zapisy dotyczące rozwoju takich projektów jak P1 realizowanych przez CSIOZ.

Jednym z niezaprzeczalnych sukcesów naszego regionu są realizowane inwestycje własne podmiotów leczniczych, co świadczy o tym, że menadżerowie tych placówek doceniają rolę i wagę procesu informatyzacji. Wzorcowym przykładem w tym zakresie jest jedna z największych wrocławskich przychodni specjalistycznych Dolmed S.A., która zainwestowała w informatyzację blisko pół miliona złotych.

Dolny Śląsk jest liderem w zakresie e-Zdrowia. To właśnie tu, w skali dotąd nie spotykanej w kraju, od ponad dziewięciu  lat trwają projekty z obszaru e-Zdrowia, które z jednej strony wypełniają lukę wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych w obszar ochrony zdrowia w kraju, a z drugiej strony budują nowoczesne usługi dla ludności, podnosząc jakość świadczonych usług medycznych. Regionalny klaster naukowo-technologiczny „e-Zdrowie”, zorganizowany w latach 2005-2006, był pionierskim przedsięwzięciem nie tylko w Polsce ale i w tej części Europy. Obecne inwestycje w ten sektor są przykładem wieloletniej strategii regionu wspieranej przez Samorząd Województwa i samorządy lokalne. Ogromne znaczenie ma tu także współpraca biznesu ze środowiskiem naukowym wrocławskich uczelni, w tym Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Wrocławskiej i EIT Plus. 

„Nie mamy żadnych kompleksów w tym obszarze a dzięki międzynarodowej współpracy naukowców i świata biznesu jesteśmy w czołówce światowej. Potencjał i współpraca takich uczelni jak Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Medyczny stanowią o sile i przewadze konkurencyjnej naszego regionu. To we Wrocławiu kumuluje się styk współpracy informatyki i medycyny, które są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych wartości intelektualnych naszych naukowców na świecie. Przyczyniają się do tego naukowcy wszystkich ośrodków badawczych oraz władze Wrocławia, tworząc dobry klimat dla rozwoju biznesu. Jest to dostrzegane i doceniane przez zagranicznych inwestorów oraz najbardziej prestiżowe ośrodki naukowe na świecie, czego wyrazem może być już trzecia edycja międzynarodowej konferencji Vail Europe we Wrocławiu (do tej pory obie edycje odbyły się w siedzibie EIT Plus)” – mówi prof. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Na styku nauki i biznesu we Wrocławiu powstał jedyny w Polsce Park Medyczny. Jego kluczowym zadaniem realizowanym ze środków POIG, sięgającym już blisko 300 milionów złotych, jest stworzenie ośrodka innowacji i transferu technologii w oparciu o budowane Medical Data Center. Do najważniejszych inicjatyw realizowanych przy Parku Medycznym jest fundusz inwestycyjny dla startup’ow DTPark Venture. Obecnie trwa konkurs na 22 najlepsze pomysły technologiczne, które zakończą się inwestycją kapitałową funduszu. 

Park Medyczny został zauważony na międzynarodowych rynkach, co doprowadziło do włączenia tej instytucji, jako jedynej z Europy, do globalnej organizacji informatycznej ISSIP, gdzie wyznaczono mu rolę współtworzenia światowych standardów w sektorze IT-med we współpracy z IBM, HP i Cisco.