Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

CSIOZ: 6 projektów zakresie ochrony zdrowia na lata 2014-2020

http://serwiszoz.pl/ | 2014-03-10
Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, celu drugiego szczegółowego Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych, znalazło się sześć projektów.

Są to projekty: rozwój Platform P1 i P2 – Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Elektronicznej: Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) i Platformy Udostępniania online Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (P2).

Ze środków unijnych w latach 2014-2020 będzie też finansowany projekt interEDM, polegający na wzmacnianiu wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uzyskania trwałej interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz budowie dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług e-Zdrowia dla usługobiorców i usługodawców.

W latach 2014-2020 realizowany będzie też projekt Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia, informatyzacja placówek ochrony zdrowia – (IPOZ), dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz projekt e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem.

Opisy poszczególnych projektów zgłoszonych do wstępnej preselekcji w ramach POPC znajdują się na stronie CSIOZ.

Więcej w serwisie Zarządzanie w Ochronie Zdrowia >>

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej