Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Do 28 lutego raport bhp o zranieniach

http://serwiszoz.pl/zarejestruj,29,0 | 2014-02-25

Nowy obowiązek podmiotów wykonujących działalność leczniczą zwiększy efektywność podejmowanych przez pracodawcędziałań ograniczających liczbę zranień.

Wszystkie podmioty wykonującedziałalność leczniczą, w których wykorzystywane są ostre narzędzia, służące docięcia i kłucia, mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia, mająobowiązek sporządzenia raz na pół roku raportu bhpdotyczącego zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Stanowio tym rozporządzenie ministra zdrowia z6 czerwca 2013 r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem nazranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.Pierwszytermin realizacji tego obowiązku przypada na 28 lutego 2014 r.

Więcej na temat tego nowego obowiązku podmiotów prowadzących działalność leczniczą przeczytasz w lutowym wydaniu "Zarządzania placówką medyczną" oraz w wydaniu online, po zarejestrowaniu się. 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej