Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Białobrzegi w trosce o bezpieczeństwo dzieci

Physio-Control | 2014-02-25
Białobrzegi w trosce o bezpieczeństwo dzieci

Sześć największych szkół powiatubiałobrzeskiego zostało wyposażonych w defibrylatory LIFEPAK CR Plus.Nowoczesny sprzęt do ratowania życia zakupiono ze środków zebranych podczasGali Charytatywnej zorganizowanej z inicjatywy Starostwa Powiatowego.Nauczyciele szkół zostali przeszkoleni z obsługi sprzętu.

Defibrylatory trafiły do Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, także do PublicznegoGimnazjum i Szkoły Podstawowej w Stromcu, dodatkowo są już dostępne w  Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej wRogolinie, a także Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.

Nowoczesneurządzenia jakie zostały zakupione do szkół to mobilne defibrylatory iskuteczne narzędzia diagnostyczne w jednym. Wysoko oceniane przez służbymedyczne ze względu na możliwość konfiguracji, pozwalającej dopasować działanieurządzenia do zaistniałych okoliczności. LIFEPAKCR Plus gromadzi wyniki EKG, które można przesłać do komputera PC. Ratownicypotwierdzają, że LIFEPAK CR Plus posiadając wiele funkcji jest intuicyjny wobsłudze. Defibrylatorpodpowiada ratującemu, zarówno w formie graficznej, jak i słowami, jakprawidłowo założyć elektrody pacjentowi i prowadzić proces defibrylacji.

Największym atutem wybranego przez Starostwourządzenia jest jego funkcjonalność, prostota użycia oraz niezawodność – mówiMieszko Skoczylas z Physio-Control. Okres gwarancyjny dla takiego sprzętu wynosiaż 8 lat – dodaje.

Jak potwierdza Andrzej Oziębło Starosta powiatuBiałobrzegi - w tym roku planowana jestrównież kolejna Gala Charytatywna z której dochód  zostanie  przeznaczony na zakup defibrylatorów dlapozostałych szkół z powiatu.

Starostwo w Białobrzegach dąży do tego, abywszystkie placówki oświatowe powiatu zostały wyposażone w specjalistycznysprzęt ratujący życie. Dzięki takiej inicjatywie wzrośnie z pewnością poczuciebezpieczeństwa wśród uczniów szkół.

Niemniejjednak życzylibyśmy sobie, aby taki sprzęt nie został nigdy użyty – dodaje Starosta.