Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakość zwiększa bezpieczeństwo pacjentów

www.serwiszoz.pl | 2014-02-06
Obecnie stosowany system nie uwzględnia wszystkich kluczowych i istotnych elementów funkcjonowania placówki medycznej - mówi Marek Haber w wywiadzie dla "Zarządzania placówką medyczną".

W dotychczasowych kryteriach ocenie poddawano zasoby świadczeniodawcy, w tym poziom zatrudnienia pracowników i posiadany sprzęt oraz wyposażenie placówki, nie zaś jakość świadczeń, która w najwyższym stopniu decyduje o wyniku placówki, podobnie jak posiadane certyfikaty ISO oraz systemy akredytacji, przyznawane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, będące gwarantem jakości właśnie.

- Najlepiej byłoby zmierzyć poziom zadowolenia pacjentów z jakości uzyskanych w danej placówce świadczeń medycznych, który przekłada się na wybór konkretnego świadczeniodawcy, jednak jest to zadanie niezmiernie trudne. Dlatego – jako zespół – podejmujemy działania, aby kryteria oceny ofert były najbliższe temu, czego oczekuje pacjent - mówi Marek Haber.

Jego zdaniem trzeba zbudować system, który pozwoli – już w najbliższej przyszłości - na ocenę efektywności wyników działalności medycznej poszczególnych świadczeniodawców.
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej