Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Powiatowy we Włoszczowie zamierza zoptymalizować swoje finanse

A.M.G. Finanse | 2014-01-30

Powiat Włoszczowski wspólnie z Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II we Włoszczowie podpisały umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest opracowanie kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej placówki, bieżące doradztwo w zarządzaniu oraz przygotowanie dla niej koncepcji działań restrukturyzacyjnych.

Trójstronną umowę z Powiatem Włoszczowskim i Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II we Włoszczowie podpisano 20 stycznia 2014 r.

Cieszy nas fakt, że Szpital Powiatowy we Włoszczowie oraz Powiat Włoszczowski dołączyły do coraz większej rzeszy publicznych placówek ochrony zdrowia w Polsce oraz ich podmiotów tworzących, które są świadome, jak istotne jest odpowiednie zarządzanie placówkiami medycznymi, w tym pod kątem odpowiedzialnej polityki finansowej. Nie boją się sięgać po zewnętrznych profesjonalistów, dzięki czemu są w stanie wznieść się na wyższy poziom rozwoju i świadczonych usług, zarówno pod kątem medycznym, jak i finansowym.” –stwierdził Tomasz Kopiec, Prezes Zarządu A.M.G. Finanse Sp. z o.o.

W ramach zawartej umowy Szpital oraz podmiot tworzący otrzymają analizę działalności podstawowej placówki, obejmującą między innymi procesy wytworzenia usługi medycznej oraz procesy zakupów i dostaw, jak również zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi.

 

 

A.M.G.Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 8lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

Brak tagów