Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowoczesne technologie w medycynie – projekt Elektroniczna Platforma Nauki

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Nowoczesne technologie w medycynie – projekt Elektroniczna Platforma Nauki

15 stycznia 2014r. w Warszawie w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie w medycynie – projekt Elektroniczna Platforma Nauki”. 

Celem konferencji jest podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu. Podczas wydarzenia prelegenci na poszczególnych sesjach zaprezentują rezultaty projektu oraz korzyści wynikające z wdrożenia platformy w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.  

Tematyka sesji naukowych obejmie potrzebę wykorzystania baz danych o pacjentach w nauce; ochronę danych medycznych; przedstawienie aplikacji wspomagających zarządzanie projektami i obiegiem dokumentów oraz zintegrowanej platformy współpracy zespołów naukowych.

Ponadto konferencja obejmie zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik wideokonferencyjnych w nauce i dydaktyce oraz analizy statystyczne i wizualizację danych.

Szczegółowy program został zamieszczony na stronie www.epn.czd.pl w zakładce KONFERENCJA. W celu zgłoszenia się na wydarzenie uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego także na ww. stronie. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 stycznia 2014r.  

Serdecznie zapraszamy.

Organizator:
Biuro projektu EPN
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
konferencja@ipczd.pl
Tel. 22 815 77 10