Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital w Rawie Mazowieckiej rozpoczął 2014 rok z nowym gospodarzem

AMG Centrum Medyczne | 2014-01-07

Zgodnie z umową dzierżawy podpisaną 15 listopada 2013 r. przez Szpital w Rawie Mazowieckiej i Powiat Rawski, w Sylwestra, dokładnie o północy, zarządzanie Szpitalem przejął nowy gospodarz – AMG Centrum Medyczne.

Proces przekazania Szpitala przebiegł płynnie i bez żadnych komplikacji. Placówka świadczy nieprzerwanie usługi zdrowotne w ramach obowiązujących zasad i w oparciu o dotychczasowe środki. „Witamy serdecznie wszystkich mieszkańców Powiatu Rawskiego, pacjentów oraz pracowników Szpitala w Rawie Mazowieckiej. Cieszymy się, że w nowy rok wkroczyliśmy razem. Jestem przekonany, że uda nam się zbudować nową jakość w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu rawskiego oraz innych osób korzystających z usług naszego Szpitala.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu AMG Centrum Medyczne. Nowy gospodarz kontynuuje prowadzenie w Szpitalu działalności medycznej finansowanej ze środków publicznych. Pozyskał w wymaganych terminach wszelkie konieczne, formalne zgody i pozwolenia oraz przede wszystkim – cesję kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Dzięki temu dla pacjentów Szpitala nic się nie zmienia. Natomiast w dalszej perspektywie niewątpliwie powinni oni odczuć pozytywne skutki zmian w funkcjonowaniu i zarządzaniu placówką przez AMG Centrum Medyczne.

W trakcie dzierżawy między innymi sfinansowane zostaną niezbędne inwestycje pożądane i potrzebne do prawidłowego wykonywania działalności medycznej, w tym koszty pilnego remontu i budowy nowego

pawilonu, które szacowane są na kilkanaście milionów złotych. Nowy gospodarz zamierza też wdrażać najlepsze standardy w zakresie lecznictwa, oferowanych usług medycznych i obłsugi pacjentów.AMGCentrum Medyczne Sp. z o.o. – jest podmiotem powołanym przezA.M.G. Finanse Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalnościleczniczej Szpitala Powiatowego w Rykach oraz Szpitala w RawieMazowieckiej. A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażanianowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu orazrestrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnejod 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formyfunkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającejdynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne orazrynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZczy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawagospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztówdziałalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczeniew zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność zaskuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystająszpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe orazmiejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższychuczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali,prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, bieglirewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci orazspecjaliści zamówień publicznych.