Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie „Zarządzanie jakością w placówce medycznej - istotne zmiany przy kontraktowaniu 2014/2015” 27.01.2014

serwiszoz.pl
Zapraszamy na szkolenie!


Czas i miejsce:

27 stycznia 2014 r.
godz. 10.00-16.00
Warszawa

Wzmocnienie i rozszerzenie kryterium jakości podczas kontraktowania na lata 2014/2015 spowoduje,że posiadanie certyfikatów ISO, a przede wszystkim akredytacji CMJ stanie się poważnym autem dla placówek medycznych starających się o świadczenie usług zdrowotnych w ramach NFZ.

Posiadanie akredytacji CMJ, ale także certyfikatów ISO (już nie tylko jakościowych) spowoduje, że podmioty medyczne będą postrzegane nie tylko jako oferujące lepszą jakość i większe bezpieczeństwo, ale również jako bardziej rzetelne, przewidywalne oraz lepiej dostosowane do pojawiających się szans i zagrożeń na rynku medycznym.

Szkolenie skierowane jest do:

 • menedżerów placówek ochrony zdrowia, chcących poznać standardy jakości premiowane przez NFZ;
 • osób które zajmują się przygotowaniem placówki do wdrożenia i certyfikowania systemów jakościowych;
 • pełnomocników ds. SZJ nadzorujących systemy jakościowe, chcących poznać narzędzia poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, ale także planujących podjęcie integracji posiadanych już systemów z innymi standardami z serii ISO, premiowanymi przez NFZ.

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym 
„Zarządzanie jakością w placówce medycznej - istotne zmiany
przy kontraktowaniu 2014/2015”!

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie założeń nowego zarządzenia prezesa NFZ w sprawie oceny ofert, podczas zawierania umowy o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z punktu widzenia kryterium zewnętrznej oceny jakości.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat nowych kryteriów zewnętrznej oceny jakości.

Poznają najistotniejsze wymagania premiowanych standardów oraz korzyści związane z ich wdrożeniem. Dodatkowo, uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia jakościowe, poprawiające jakość i  bezpieczeństwo pacjenta, jak również działania minimalizujące zagrożenia, tj. antybiotykoterapia, zarządzanie zakażeniami szpitalnymi czy zdarzeniami niepożądanymi.

Szkolenie poprowadzi:

Arkadiusz Trela – Ekspert oraz trener systemów zarządzania. Manager jakości. Ukończył akredytowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane szkolenia dla audytorów w zakresie norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 27001. Autor wielu publikacji z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością, audytów wewnętrznych, optymalizacji jakości oraz systemów zarządzania dla ochrony zdrowia. Od kilku lat zaangażowany w sprawy systemów jakości dla ochrony zdrowia.

Ramowy program szkolenia:

1.Kryterium „zewnętrznej oceny jakości” podczas zawierania umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ.
 • Kryterium jakości podczas oceny ofert zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ – założenia, nowy kierunek zmian.
 • Cel i znaczenie wzmocnienia jakości, jako kryterium oceny ofert dla palcówek medycznych.
 • Nowe standardy jakości premiowane podczas oceny ofert.
 • Kierunek rozwoju standardów jakości w ochronie zdrowia.
2.Pojęcie jakości w ochronie zdrowia i czynniki ją kształtujące
 • Pojęcie jakości w ochronie zdrowia.
 • Czynniki kształtujące i determinujące jakość w ochronie zdrowia.
 • Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi, zakażeniami szpitalnymi i antybiotykoterapią, jako narzędzia zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta.
3.Standardy jakościowe stanowiące kryterium zewnętrznej oceny jakości NFZ
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008.
oIstotne wymagania normy ISO 9001:2008 ukierunkowane na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pacjenta w ochronie zdrowia.
oMetody skutecznego wdrożenia wymagań norm ISO 9001.
oWady i zalety oraz korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem standardów jakościowych.
 • Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
oIstota i znaczenie akredytacji w ochronie zdrowia.
oDostępne standardy akredytacyjne oraz alternatywa dla podmiotów dla których nie opracowano standardów.
oMiejsce akredytacji CMJ w świetle ustawy transgranicznej, wymagane kierunki zmian.
oPodobieństwo i różnice pomiędzy akredytacją, a ISO 9001.
 • Pozostałe systemy zarządzania, stanowiące kryterium oceny przez NFZ tj. ISO 14001, ISO 18001, ISO 27000, ISO 22000.
oElementy charakterystyczne norm
oPodejście, szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem

Warunki uczestnictwa: 

PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 20 stycznia 2014 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł + płyta CD w prezencie.

Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł netto  + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

Uczestnikom opłacającym  udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.
Więcej informacji o szkoleniu:

Organizator szkolenia
Marta Chromik
Tel. kom. 785 884 012

Więcej o szkoleniach na stronie: www.szkolenia.wip.pl/zdrowie