Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital w Rawie Mazowieckiej został wydzierżawiony

AMG Centrum Medyczne | 2013-11-20

15 listopada 2013 r. podpisana została przez Szpital w Rawie Mazowieckiej i Powiat Rawski oraz AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. umowa dzierżawy nieruchomości Szpitala w Rawie Mazowieckiej oraz jej wyposażenia firmie AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. To ostatni etap przetargu na dzierżawę, rozpisanego przez Dyrektora Szpitala, zakończonego 11 października 2013 r.

 

Umowa dzierżawy Szpitala została podpisana na 30 lat. Zgodnie z jej postanowieniami AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. przejmie Szpital z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Dzięki tej decyzji placówka w Rawie Mazowieckiej będzie kontynowała udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co równie istotne - pozyska niezbędne środki na istotne inwestycje, które zagwarantują mieszkańcom opiekę medyczną na odpowiednim poziomie.

Na mocy postanowień umowy AMG Centrum Medyczne gwarantuje prowadzenie w Szpitalu działalności medycznej finansowanej ze środków publicznych. Niezwykle ważny jest fakt, że zgodnie z umową AMG Centrum Medyczne przejmie w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy pracowników świadczących pracę w Szpitalu oraz utrzyma ich zatrudnienie przez minimum 12 miesięcy. W trakcie dzierżawy sfinansuje koszty inwestycji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności medycznej, w tym koszty pilnego remontu i budowy nowego pawilonu, które szacowane są na kilkanaście milionów złotych.


 

 

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. – jest podmiotem powołanym przez A.M.G. Finanse Sp.z o.o. w celu prowadzenia działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Rykach oraz Szpitala w Rawie Mazowieckiej. A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

 

Brak tagów