Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale: potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem trwałym

MedicalOnline.pl | 2013-11-19
Zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem szpitalnym jest ważnym elementem funkcjonowania  publicznych jednostek medycznych. Czym się kierować przy wyborze oprogramowania do zarządzania majątkiem trwałym? Czy rzeczywiście takie rozwiązania informatyczne są szpitalom potrzebne?

Głównym problemem, z jakim borykają się szpitale w zakresie zarządzania wyposażeniem są liczne składniki majątku, często powiązane w zestawy, między innymi w przypadku elementów składowych maszyn medycznych. Do tego dochodzą duże wymagania co do trwałości sprzętu i etykiet znakujących składniki majątku, ze względu na szczególne warunki „laboratoryjne” obowiązujące w szpitalach. Do tego dochodzi wiele źródeł finansowania w szpitalach i znaczna ilość miejsc powstawania kosztów. Wymaga to niejednokrotnie przypisywania do jednego składnika wielu kont amortyzacyjnych i związanych z MPK. Samo serwisowanie wyposażenia szpitala i konieczność częstych przeglądów maszyn jest zadaniem praco- i czasochłonnym, podobnie jak obowiązkowa inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia szpitala. Zwłaszcza, że w przypadku organizacji takich jak placówki medyczne, jakiekolwiek przestoje w pracy są ogromnym problemem.

Jednostkom medycznym pomimo posiadanych systemów medycznych i księgowych wciąż brakuje odpowiednich programów do inwentaryzacji majątku i wyposażenia.  Na rynku nie ma wielu propozycji dla jednostek medycznych, a te, które są, często nie spełniają wszystkich wymagań szpitali. Na co więc warto zwrócić uwagę decydując się na wdrożenie oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji majątku i wyposażenia w szpitalu?

– Przede wszystkim wprowadzane rozwiązanie powinno odpowiadać na kluczowe potrzeby szpitali w zakresie zarządzania majątkiem. Mówimy nie tylko o ewidencji bardzo dużej ilości składników, ale także o dalszych procesach takich jak serwisowanie sprzętów, czy ich relokacja wewnątrz jednostki medycznej. Warto zwrócić też uwagę na możliwości systemu w zakresie amortyzacji – podstawowe systemy finansowo-księgowe rzadko obsługują w pełni zakres procesów księgowych dotyczących środków trwałych. Nie sposób też pominąć aspekt integracji z popularnym w branży systemem medycznym – mówi Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu SmartMedia.

Szpitale decydują się na wprowadzenie oprogramowania do zarządzania majątkiem trwałym w celu uproszczenia procesu ewidencji i inwentaryzacji. Zaletą rozwiązań informatycznych jest przede wszystkim prostota w obsłudze oraz możliwość integracji z zastanymi systemami informatycznymi.

Ważna jest intuicyjność programu tak, aby proces inwentaryzacji, też tej prowadzonej przy użyciu nowych technologii kodów kreskowych, był łatwy i rzetelny. Innym istotnym aspektem jest opcja korzystania z przenośnych kolektorów danych, czy innych urządzeń mobilnych pozwalających na odczyt kodów kreskowych. Ma to znaczenie zwłaszcza przy dużej powierzchni szpitala i czasem rozporoszonej strukturze oddziałów.

Wybór oprogramowania wspierającego procesy zarządcze w szpitalu jest kluczową decyzją podejmowaną przez administrację jednostki medycznej. Warto więc przed podjęciem decyzji zwrócić uwagę zarówno na oferowane opcje, jak i na kompatybilność programu z już pracującym programem.


Tagi: zarządzanie