Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy outsourcing przetwarzania osobowych danych medycznych jest dozwolony?

www.serwiszoz.pl | 2013-11-18

Chociaż powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych firmom specjalizującym się w profesjonalnym przetwarzaniu danych nie jest już zakazane, to nadal istnieją poważne bariery w jego stosowaniu.

Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, gdy każdorazowo pacjent wyrażałby zgodę na przetwarzanie danych w firmie zewnętrznej. Przyjęcie takiego rozwiązania jest jednak od strony praktycznej bardzo trudne, gdyż nie możemy zagwarantować, czy uda nam się uzyskać wymaganą zgodę za każdym razem. Natomiast brak zgody choćby w jednym przypadku przekreśla sens wdrażania takiego rozwiązania.

Poprawa tego stanu wymagałaby zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, a także ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Należałoby rozszerzyć zakres podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej o profesjonalne podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych.

Przykładem dla takiej nowelizacji mogą być przepisy bankowe wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Ustawa ta dopuszcza zastosowanie outsourcingu czynności bankowych na rzecz podmiotów trzecich. Art. 4.1. brzmi: „Usługi związane z zabezpieczeniem tych dokumentów mogą być wykonywane przez banki, spółki tworzone przez banki z innymi podmiotami, a także przedsiębiorstwa pomocniczych usług bankowych”.

Przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych - zdefiniowane zostało w ustawie jako – podmiot, którego podstawowa działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do działalności banków, a w szczególności polega na świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych.

Przyjęcie takich rozwiązań będzie konieczne również z innego powodu. W momencie upowszechnienia się elektronicznej dokumentacji medycznej nawet te podmioty lecznicze, które nie zdecydują się na outsourcing, będą zmuszone do nawiązania stałej współpracy z firmami zewnętrznymi, chociażby po to, aby szybko usunąć awarię systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczną dokumentację medyczną.

Jak przygotować placówkę na zbliżającą sie rewoluję informatyczną? Weź udział w Spotkaniu Mnedżerów 9-10.12.2013, podczas którego dowiesz się, jak zaplanować strategicznie inwestycję i optymalizować koszty wdrożenia e-dokumentacji i przechowywania danych. KLIKNIJ! 

Tagi: edm
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej