Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Błędy medyczne, jak uniknąć kosztownych roszczeń

fabrykawiedzy.com | 2013-11-16
Odpowiedzialność za przebieg procesu terapeutycznego spoczywa w przeważającej mierze na lekarzu. Orzecznictwo czyni go odpowiedzialnym za właściwe poinformowanie pacjenta i uzyskanie od niego zgody na działanie medyczne.

Ważna jest taka znajomość praw pacjenta, aby świadczeniodawca, w tym lekarz, pielęgniarka i każda inna osoba uczestnicząca w procesie terapeutycznym, potrafili wywiązać się z powinności nałożonych przepisami.

Istotne jest również wskazanie medykom i menedżerom zakresu wiedzy niezbędnego do bezpiecznego prowadzenia działalności i wykonywania zawodu.

Dlatego polecamy książkę Agnieszki Sieńko, radcy prawnego, pt.
"Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej. Jak uniknąć kosztownych pułapek", która opisuje odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej w kontekście skutecznej ochrony przed roszczeniami wskutek błędów medycznych.

Autorka wskazuje w publikacji na podstawowe prawa pacjenta, w tym prawo do informacji, tajemnicy, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej i
działania, jakie ma podjąć lekarz i placówka medyczna, aby obronić się przed ewentualnym zarzutem nierespektowania tych praw i procesem sądowym lub postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych.

Podpowiada, na co zwrócić uwagę, wybierając rodzaj ubezpieczenia - zarówno od odpowiedzialności cywilnej, jak i od zdarzeń medycznych.

Do książki została dołączona płyta CD z gotowymi wzorami dokumentów, które 
są niezbędne na wypadek postępowania o dochodzenie roszczeń za błędy medyczne.
Wśród nich znajdują się:
1) Oświadczenia pacjenta
2) Zgoda na działanie medyczne oraz zgoda na znieczulenie
3) Przekazanie roszczenia ubezpieczycielowi
4) Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
5) Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej
6) Wniosek do sądu o wydanie zgody zastępczej
7) Odpowiedź na pozew, wzór odpowiedzi na wniosek do komisji

Nowość wydawnicza! Książka
"Błędy medyczne - odpowiedzialność prawna lekarza i placówki medycznej. Jak uniknąć kosztownych pułapek + CD z wzorami dokumentów" dostępna w przedsprzedaży w sklepie internetowym fabrykawiedzy.com. KLIKNIJ!
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej