Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kto odpowiada za dokumentację medyczną, kierownik czy lekarz?

www.serwiszoz.pl | 2013-11-17

Odpowiedzialność  za  dokumentację  medyczną  ponosi  kierownik  podmiotu leczniczego. Natomiast za rzetelność wpisów w dokumentacji medycznej odpowiada lekarz.

„Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych” – brzmi § 73 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Ten przepis mówi o podmiocie, jednak w praktyce za osobę odpowiedzialną uznaje się kierownika placówki (zarząd, prezesa, dyrektora).

Rozporządzenie ministra zdrowia określa też odpowiedzialność za przechowywanie bieżącej dokumentacji medycznej. Obowiązek ten spoczywa na kierownikach poszczególnych komórek organizacyjnych placówki w porozumieniu z jej dyrektorem. Chodzi tu, np. o przechowywanie dokumentacji medycznej pacjentów podczas hospitalizacji na oddziale szpitalnym.

Za treść wpisów w dokumentacji medycznej odpowiadają lekarze (§ 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Każdy dodatkowy zapis musi być opatrzony oznaczeniem lekarza dokonującego takiej adnotacji (§ 10 ust. 1 pkt 3 tego samego rozporządzenia).
 
Z cytowanych przepisów wynika, że wpisy powinny być dokonywane przez lekarza bezpośrednio po podjęciu działania leczniczego. I to lekarz ponosi odpowiedzialność zarówno za treść, jak i za rzetelność danych zawartych w dokumentacji.

Sprawdź, jak uniknąć odpowiedzialności za błędy lekarza w e-dokumentacji medycznej! Skorzystaj z fachowych porad ekspertów i skonsultuj swój przypadek podczas Spotkania Mnedżerów, 9-10.12.2013 w Warszawie>>

Tagi: dokumentacja
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej