Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Upoważnienie do przetwarzania danych w placówce

www.serwiszoz.pl | 2013-11-16

Upoważnienie do przetwarzania danych w placówce medycznej powinny otrzymać wszystkie osoby mające dostęp do kart pacjentów. Przetwarzaniem – zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – jest już samo przeglądanie danych.

Każda osoba, która ma dostęp do kart pacjentów, musi posiadać upoważnienie określające zakres posiadanych uprawnień do przetwarzanie danych. Może być on różny, np: dla lekarzy – prawo do dokonywania wpisów, ich poprawiania i wykreślania, dla rejestratorek – prawo do przeglądania, kopiowania, a dla prezesa placówki niebędącego lekarzem – do przeglądania danych zbiorczych.

Do przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone, poinformowane o przysługujących im uprawnieniach oraz posiadające wspomniane upoważnienie.

W przepisach ustawy o ochronie danych osobowych ani w rozporządzeniach wykonawczych nie określono wzoru upoważnienia. Każdy administrator danych powinien wypracować odpowiedni dla siebie, jak również przystający do organizacji jednostki, formularz nadawania uprawnień.


Czy pracownicy Twojej placówki posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pacjentów? Czy Twój ABI przeszkolił personel w tym zakresie? Dowiedz się więcej podczas Spotkania menedżerów "Elektroniczna dokumentacja medyczna w praktyce", 9-10.12 w Wwarszawie>>

Tagi: dane
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej