Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zapraszamy na warsztaty prawne! RABAT 600 zł do 8 listopada!

serwiszoz.pl | 2013-11-05
Redakcja Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ zaprasza na warsztaty! Skorzystaj z rabatu!

Odpowiedzialność prawna podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jak uniknąć kosztownych konsekwencji? - 25-26 listopada 2013 r., Serock

Centrum Rozwoju Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia zaprasza na cykl warsztatów dla kadry zarządzającej i właścicieli placówek medycznych oraz lekarzy prowadzących gabinety lekarskie.

Warsztaty prawne w Serocku przybliżą Ci najważniejsze obowiązki wynikające z prowadzenia działalności leczniczej, abyś uniknął kosztownych konsekwencji. Program warsztatów obejmuje m.in. następujące tematy: przestrzeganie praw pacjenta, prowadzenie i ochrona dokumentacji medycznej, obowiązki związane z zawarciem i realizacją umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrola poprawności realizacji umowy i rozliczania świadczeń finansowanych ze środków publicznych czy też odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Partnerem merytorycznym warsztatów jest KANCELARIA FORTAK & KARASIŃSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P, której duże doświadczenie wynika z wieloletniego zaangażowania w problematykę medyczną oraz ze wsparcia różnorodnych podmiotów leczniczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Prelegenci: Katarzyna Fortak-Karasińska, radca prawny, dr Anna Podciechowska, aplikant adwokacki oraz Marta Bogusiak, aplikant radcowski.

Placówka, którą zarządzasz, na co dzień musi dopełnić wiele kluczowych obowiązków wynikających z rodzaju prowadzonej działalności leczniczej. Niedopełnienie chociażby jednego z nich może skutkować poważnymi sankcjami finansowanymi, a nawet karnymi wobec placówki. Jeśli nie masz pewności, czy w Twojej placówce wszystkie procedury działają właściwie, a chcesz uniknąć kosztownych konsekwencji prawnych, najwyższy czas, żeby je zweryfikować.

Ramowy program szkolenia:

Poniedziałek, 25 listopada 2013

I.Wybrane obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Prawa Pacjenta
1.Obowiązek przestrzegania praw pacjenta. Omówienie wybranych praw pacjenta

Dokumentacja medyczna
2.Obowiązek prowadzenia i ochrony dokumentacji medycznej
3.Bezpieczeństwo danych osobowych
4.Obowiązki rejestrowe i organizacyjne
5.Obowiązki związane z realizacją umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
6.Kontrola prawidłowości realizacji umowy i rozliczania świadczeń

Sesja stolikowa

Wtorek, 26 listopada 2013

7.Spory sądowe z NFZ

II.Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone pacjentom w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

1.Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
2.Postępowanie przed sądem cywilnym

III.Odpowiedzialność prawna

1.Podstawy odpowiedzialności
2.Kwalifikacja prawna błędu medycznego
3.Przebieg postępowania karnego
4.Kilka uwag dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza

IV.Optymalizacja działalności z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności

1.Najpopularniejsze formy organizacyjnoprawne wykonywania działalności leczniczej
2.Formy angażowania personelu medycznego i zakres odpowiedzialności personelu w zależności od rodzaju stosunku prawnego łączącego personel z podmiotem leczniczym

Sesja stolikowa

Nowatorska formuła! Warsztaty połączone z sesjami stolikowymi.

Na zakończenie każdego dnia warsztatów będziesz mógł skorzystać z możliwości indywidulanych konsultacji z ekspertami prawnymi podczas sesji stolików doradztwa eksperckiego. Masz niepowtarzalną okazję efektywnego przyswojenia nowych informacji, a także omówienia swoich problemów i wątpliwości z osobami, które są w podobnej sytuacji, jak Ty. Skonsultujesz rozwiązania stosowane w Twojej placówce z uznanymi radcami prawnymi.

Zgłoś udział z RABATEM, rejestracji online>>

Szkolenia zamknięte w atrakcyjnej cenie!

Zorganizujemy szkolenie zamknięte dla prawników Twojej placówce na wskazany przez Ciebie temat, zgodnie z preferencjami dotyczącymi miejsca, warunków i ceny. Wskaż tematykę szkolenia a przygotujemy wszystko według Twoich wytycznych. Jeśli tylko chcesz, możemy zorganizować nawet szkolenie wyjazdowe jedno- lub dwudniowe dla Twoich pracowników.

Informacje i zapisy:

Marta Chromik
Organizator szkoleń
tel. kom. 785 884 012, fax.: 22 518 27 50 (51)
e-mail: mchromik@wip.pl