Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kurs z Elektrokardiografii

Grupa NeoMed Sp. z o.o.
Zapraszamy do udziału w dwudniowym, kursie z Elektrokardiografii w ramach Polskiej Szkoły Elektrokardiografii, który odbędzie się w terminie 13-14 grudnia 2013 roku w Łodzi.

Polska Szkoła Elektrokardiografii to inicjatywa naukowo-dydaktyczna mająca na celu edukację w zakresie wykonywania, interpretacji i opisywania badań elektrokardiograficznych.

Projekt jest współrealizowany przez firmę NeoMed pod Kierownictwem Naukowym Prof. dr hab. med. Małgorzaty Kurpesy z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych, polskich kardiologów, ekspertów w dziedzinie elektrokardiografii, którzy tworzą Radę Naukową Polskiej Szkoły Elektrokardiografii oraz gwarantują wysoki poziom merytoryczny spotkań.

Rada Naukowa Polskiej Szkoły Elektrokardiografii:
 • Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
 • Dr hab. med. Rafał Baranowski, 
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus, 
 • Prof. dr hab. med. Dariusz Kozłowski, 
 • Dr hab. med. Marek Kuch, 
 • Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski, 
 • Prof. dr hab. med. Romuald Ochotny, 
 • Dr hab. med. Przemysław Mitkowski, 
 • Dr n. med. Andrzej Stanke, 
 • Dr n. med. Dariusz Wojciechowski, 
 • Dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz.

Warsztat EKG w Łodzi kierowany jest do lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy medycyny rodzinnej, internistów oraz osób w trakcie wymienionych specjalizacji.

Kurs podzielony jest na dwa bloki zajęć - teoretyczny oraz praktyczny.

Podczas kursu prezentowane będą przez Ekspertów zagadnienia związane z interpretacją zapisów EKG. Kurs ma na celu przybliżenie aktualnie obowiązujących zasad analizy zapisu elektrokardiograficznego. W ramach spotkania odbędą się zajęcia warsztatowe z interaktywnym udziałem uczestników, dające możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytej wiedzy.

Zapraszamy do rejestracji na naszych stronach internetowych www.grupaneomed.pl oraz bezpośrednio na stronie: http://www.grupaneomed.pl/ekg/rejestracja .

Organizator:
Grupa NeoMed  Sp. z o.o.
Ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 5F/15
02-972 Warszawa
Tel. (22) 253-50-48
Fax. (22) 253 -50-49
e-mail: office@grupaneomed.pl