Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie informatyzuje się z Comarche-Zdrowie

MedicalOnline.pl | 2013-10-29
Placówki medyczne muszą być konkurencyjne, co wymusza kontrolę kosztów, personelu, jakości usług, a co za tym idzie, informatyzację. 5 września 2013 kolejna placówka medyczna - SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie - rozpocznie kompleksową informatyzację korzystając z rozwiązań Comarch e-Zdrowie.

Szpital przeznaczył na te okazję kwotę 2,2mln zł. Proces informatyzacji odbędzie się w ramach budowy podkarpackiego systemu informacji medycznej. Projekt został dofinansowany z funduszy unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego.

Informatyzacja SPZZOZ „Sanatorium” obejmie wiele obszarów, począwszy od stworzenia odpowiedniej infrastruktury, przez zakup sprzętu do wdrożenia systemów informatycznych. W ramach projektu wprowadzona zostanie zmodernizowana sieć strukturalna wraz z budową traktu światłowodowego, a szpital zostanie wyposażony w sprzęt komputerowy i sieciowy wysokiej klasy. Informatyzacja wszystkich oddziałów szpitalnych, poradni oraz części administracyjnej będzie możliwa dzięki wdrożeniu oprogramowania Comarch OptiMED. System Comarch posiada pełen zakres modułów wymaganych do obsługi zarówno części białej jak i części szarej placówki medycznej. W ramach projektu ucyfrowiona zostanie też pracownia diagnostyki obrazowej poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania RIS i PACS. W szpitalu zaimplementowane zostaną także usługi internetowe w zakresie e-rejestracji i wymiany danych z platformą regionalną PSIM.  Wprowadzone systemy informatyczne pozwolą na sprawne wykorzystanie danych przez lekarzy i zoptymalizują pracę całej jednostki medycznej.

SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy. To kolejna placówka, która informatyzuje się dzięki  ofercie produktowej dla branży medycznej Grupy Comarch.  Kolejny wygrany przetarg jest dowodem, że nowoczesne technologie rozwijane w Comarch są pozytywnie przyjmowane na rynku i odpowiadają na realne potrzeby nowoczesnych placówek medycznych.