Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontrola GIODO w placówce

serwiszoz.pl | 2013-10-24
Placówki medyczne - ze względu na ilość i wrażliwy charakter danych - podlegają kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Kontrole te zapowiadane są 7 dni wcześniej, trwają od 2 do 4 dni i przeprowadzane są przez trzech inspektorów.

Przepisy o kontroli zawarte są w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

>>Sprawdź, czy GIODO nie znajdzie żadnych uchybień ani w polityce bezpieczeństwa, ani w procesie przetwarzania danych osobowych w Twojej placówce! new link! new link! new link! Kliknij
 
Brak wcześniejszej zapowiedzi, nie stanowi przyczyny odmowy wstępu inspektorom do siedziby kontrolowanego podmiotu. Jest to natomiast podstawa do wniesienia do GIODO sprzeciwu.

Pracownicy Biura GIODO mają prawo do: wstępu w godzinach od 6:00 do 22:00 do pomieszczeń w których zlokalizowane są zbiory danych, żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz wglądu we wszelkie dokumenty mające związek z przedmiotem kontroli, itd.

W toku czynności kontrolnych inspektorzy zwracają uwagę w szczególności (lecz nie wyłącznie) na: zgodność zabezpieczeń z wymogami określonymi w ustawie, a także na zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

>>Więcej o kontroli i problemach z przetwarzaniem danych przeczytasz w najnowszym  wydaniu magazynu "Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia". Sprawdź szczegóły>>
Tagi: dane
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej