Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

HELIMED: bardziej precyzyjna diagnostyka dzięki nowemu wdrożeniu IT

MedicalOnline.pl | 2013-10-08
HELIMED: bardziej precyzyjna diagnostyka dzięki nowemu wdrożeniu IT

HELIMED: bardziej precyzyjna diagnostyka dzięki nowemu wdrożeniu IT

HELIMED Diagnostic Imaging, jako pierwszy w Europie ośrodek medyczny wdrożył nowoczesne rozwiązanie Centricity PACS-IW  z przeglądarką Universal Viewer firmy GE Healthcare. Pozwoli ono m.in. na lepszą komunikację między specjalistami, ułatwi także lekarzom dostęp do wszystkich, także archiwalnych zdjęć radiologicznych pacjenta. – Nowy system oznacza diagnostykę na wysokim, światowym poziomie. Znacząco ułatwia i podnosi jakość pracy lekarza radiologa, skraca także czas oczekiwania na wynik – mówi lek. radiolog Artur Grochowski.

Nowe narzędzie pracy diagnosty
W sieci 11 ośrodków diagnostycznych należących do HELIMED Diagnostic Imaging wdrożono nowoczesny system PACS-IW z przeglądarką Universal Viewer firmy GE Healthcare. Jest to pierwsze komercyjne zastosowanie tego typu rozwiązania IT w Europie.  Co to oznacza w praktyce? 

Dzięki wdrożeniu systemu diagności HELIMED-u zyskują większe możliwości współpracy między sobą, zarówno w obrębie placówki, jak również poza nią. Mają swobodny dostęp zarówno do aktualnych zdjęć pacjenta, jak również do pełnego archiwum. Te dane mogą przeglądać  i zestawiać ze sobą zarówno na tzw. stacjach roboczych w ośrodkach diagnostycznych, jak również, zdalnie na urządzeniach z zainstalowaną przeglądarką Universal Viewer. Oznacza to, że lekarz będący poza szpitalem, w sytuacji kryzysowej będzie mógł szybko uzyskać dostęp do danych pacjenta z dowolnego miejsca. 

- Rozwiązanie to daje szybki dostęp do pełnej bazy wiedzy o stanie zdrowia pacjenta, a tym samym pozwala radiologowi szerzej spojrzeć na przypadek i dokładniej go zanalizować, dzięki rozbudowanym narzędziom przetwarzania i oceny obrazów narządów np.  piersi, układu naczyniowego, sercowego. Mając stały dostęp do zdjęć historycznych pacjenta wykonanych we wszystkich oddziałach HELIMED jesteśmy natomiast w stanie porównywać rozwój choroby lub efektywność zastosowanej terapii, mając kompletny i  dokładny obraz przypadku – mówi lekarz radiolog Artur Grochowski, dyrektor NZOZ HELIMED w Opolu. 

Ale to nie jedyne zalety nowego systemu. Dzięki PACS-IW lekarz może przeprowadzać szerokie konsultacje on-line ze środowiskiem lekarskim. – Rozwiązanie pozwala na natychmiastową konsultację z drugim radiologiem znajdującym się nawet tysiące kilometrów od szpitala. To znacznie podnosi jakoś wykonywanych usług medycznych, a w wielu sytuacjach może uratować pacjentowi życie – tłumaczy dr Grochowski. 

Niezwykle precyzyjna diagnostyka
Poprawie ulega także jakość stawianej diagnozy. PACS-IW z przeglądarką Universal Viewer to obecnie najnowocześniejsze oprogramowanie do badań radiologicznych. System posiada wbudowane nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazu, w tym analizy naczyniowej, automatycznego zdjęcia kości czy fuzji i integracji multimodalnej - Paleta narzędzi umożliwia pomiary, prezentacje wzajemnych relacji obrazów w różnych płaszczyznach, zmianę okna wyświetlania, synchronizację i zmianę położenia obrazów, a także wyświetlanie obrazów dynamicznych w ruchu. Dla pacjenta oznacza to, że stawiana mu diagnoza jest niezwykle precyzyjna, poparta zastosowaniem zaawansowanych narzędzi analizy, pomiarów i przetwarzania obrazu diagnostycznego – tłumaczy Sylwester Grzebień, General Manager East Europe GE Healthcare.

Pracując w tym systemie radiolodzy mają także możliwość samodzielnego wyboru aplikacji, najlepiej odpowiadającej potrzebom klinicznym. Nowy system wdrożony w HELIMED ma jeszcze jedną zaletę, jest jednym z najnowocześniejszych zintegrowanych narzędzi do obrazowania narządów. – Przeglądarka Universal Viewer daje dostęp do zestawu zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów, które wspomagają przeglądanie i diagnozowanie obrazów narządów pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych. Dla pacjentów oznacza to jeszcze bardziej precyzyjną diagnostykę zmian chorobowych, a co za tym idzie bardziej dopasowaną terapię wykrytych zmian – mówi Sylwester Grzebień.