Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Operacja e-szpital

Magdalena Marianek/PM | 2009-01-05
Operacja e-szpital

<p>Wiele szpitali boryka się z brakiem systemu informatycznego obsługującego działalność medyczną. To ułatwienie, kt&oacute;re wspomaga także i zarządzanie, dlatego warto złożyc wnioski o e-szpital.</p>

Operacja e-szpital

Ogłoszenie dyrekcji skierowane do pacjentów

Tekstostatnio aktualizowany w lutym 2008 roku.

Szpital Wolski jest szpitalem miejskim.  Zapewnia opiekę zdrowotną dla około 250 tysięcy mieszkańców Warszawy, głównie Woli, gdzie jest największą wieloprofilową placówką opieki zdrowotnej  i Bemowa, gdzie nie ma  żadnego  szpitala. Jest placówką wielospecjalistyczną. Posiada izbę przyjęć z miejscami obserwacyjnymi, 9 oddziałów leczenia stacjonarnego z pododdziałami (łącznie 348 łóżek), oddział dzienny psychiatryczny (23 miejsca), oddział zabiegowy „jednego dnia” w zakresie chirurgii ogólnej, otolaryngologii i urologii (6 miejsc), blok operacyjny, Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej, zakład rehabilitacji i fizykoterapii, zakład patomorfologii, zakłady i pracownie diagnostyczne, aptekę zakładową oraz 17 poradni specjalistycznych, przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej i poradnię medycyny pracy.

Szpital Wolski przy ulicy Kasprzaka w Warszawie już parę lat temu w swoim Programie Medycznym wskazywał zapotrzebowanie na E-Szpital.  Problem braku informatyzacji określono jako „wąskie gardło” w funkcjonowaniu szpitalu. Jednak w Wolskim ten problem odszedł już do przeszłości. Placówka właśnie wdrożyła projekt cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych.

Koszt realizacji tego projektu wynosił około 4,2 mln złotych. Połowa tej kwoty (około 2,1 mln złotych) pochodzi z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Resztę, w ramach wkładu, wyłożyły władze Warszawy. Co ciekawe - szpital złożył wniosek o dofinansowanie unijne razem z kilkoma innymi szpitalami na Mazowszu i jako jedyny otrzymał dotację z UE.

Początek prac

W I etapie prac zbudowana została nowa sieć informatyczna z nowoczesnymi serwerami i sprzętem komputerowym. W II etapie wdrożono w całym szpitalu zintegrowany system informatyczny. Trochę to trwało - instalowanie i uruchamianie nowego oprogramowania części medycznej, administracyjnej oraz  zarządczej, szkolono także pracowników.  Dla sprawnego przebiegu II etapu prac powołany został  Komitet  Sterujący realizacją umowy na „Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Szpitala Wolskiego”.

Komitet zajmował się przede wszystkim:
 
*planowaniem wszelkich działań wdrożeniowych
*monitorowaniem stanu realizacji umowy i rozwiązywaniem kwestii spornych
*współpracą w zakresie realizowanych zadań z komórkami organizacyjnymi szpitala

Do zintegrowanego systemu informatycznego przeniesione zostały wszystkie dane z istniejących w szpitalu systemów. Każda komórka organizacyjna musiała określić zakres danych do przeniesienia z obecnie używanego systemu do systemu zintegrowanego. Precyzyjne określenie tego zakresu było niezwykle istotne, ponieważ w nowym systemie będą dostępne tylko dane przeniesione, a wszystkie inne, zachowane w starych systemach, będą zarchiwizowane, ale w razie potrzeby  też dostępne.
W poszczególnych obszarach wdrożenia, zarówno w części medycznej, jak i administracyjnej i zarządczej, zostali powołani liderzy, tj. osoby odpowiedzialne za praktyczne wdrożenie systemu oraz pomoc przy jego obsłudze innym użytkownikom. Oni byli przeszkoleni w pierwszej kolejności, żeby swoją wiedzą mogli przekazać innym, z którymi na co dzień współpracują. 

Na projekcie skorzystają również i pracownicy placówki, gdyż poprawi się organizacja pracy, usprawniony zostanie dostęp kadry zarządzającej do różnego typu analiz. Zwiększy się również bezpieczeństwo przechowywanych zasobów informacji oraz sprawność i efektywność ich wykorzystywania.

Cele

Do tej pory stopień zinformatyzowania szpitala był niewystarczający, aby dość znacznie ułatwiać pacjentom korzystanie z usług placówki. I dlatego - głównym celem projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital. Podstawowe kierunki rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonowania Szpitala Wolskiego w Warszawie skupione są wokół celów szczegółowych: społecznych, organizacyjnych, technologicznych i ekonomicznych. Środkami do osiągnięcia tych zadań ma być wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wdrożenie i rozwój elektronicznych usług i administracji szpitala.

Dla pacjentów

W kilku miejscach w szpitalu, m. in. w przychodni i izbie przyjęć, stanęły informaty (patrz zdjęcie), które umożliwiają każdemu pacjentowi uzyskanie informacji o ofercie leczniczej. Pacjenci mogą zapisywać się na wizytę u lekarza przez internet, a jeśli są hospitalizowani, to mając laptop,  mogą korzystać bezpłatnie z internetu.

Sieć obejmuje cały szpital. W placówce jest 6 nowoczesnych serwerów. Cześć z nich pracuje w sieci wewnętrznej, jeden obsługuje pocztę zewnętrzną oraz stronę internetową. Pomieszczenie, w którym się znajdują, tzw. serwerownia, wyposażona jest w klimatyzatory, utrzymujące odpowiednią temperaturę, konieczną do prawidłowej pracy tych urządzeń. W sieci zainstalowano 140 nowych komputerów. ¸łącznie z 40 starymi, szpital ma 180 stanowisk komputerowych. W miarę potrzeb sieć będzie można rozbudować.

- Po co ta sieć? Dla pacjentów. Żeby byli szybciej i lepiej obsługiwani. Robimy ją przede wszystkim po to, aby poprawić jakość naszych usług, a zarazem usprawnić administrację, polepszyć warunki pracy i uzyskać dalszy wzrost efektywności pracy szpitala, m.in. poprzez zapewnienie kadrze zarządzającej szybkiego dostępu do różnych analiz, niezbędnych w procesie decyzyjnym – zapewnia Barbara Lis-Udrycka ze Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Ponadto – według dyrekcji szpitala - nowoczesna infrastruktura informatyczna umożliwi efektywne i bezpieczne korzystanie z systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, dobre zabezpieczenie posiadanego zasobu informacji oraz redukcję kosztów. - I na koniec musimy się pochwalić tym, że mając tak nowoczesny system informatyczny, dołączamy do grona najlepiej skomputeryzowanych szpitali na Mazowszu – dodaje Barbara Lis-Udrycka.

Korzyści

Jakich widocznych efektów wdrożeniowych można się spodziewać?
Korzyści z e-szpitala dla placówki to m.in.:
 
*internetowa rejestracja do poradni,
*elektroniczny obieg informacji o pacjencie – od przyjścia do wypisu ze szpitala wszystkie informacje rejestruje się w tzw. elektronicznym rekordzie pacjenta
*elektroniczna wymiana danych z diagnostyką zewnętrzną
*zlecanie badań i odbiór wyników
*przygotowywanie kart statystycznych oraz innych raportów dla instytucji zewnętrznych
*wymiana danych między częścią medyczną a finansową
*raportowanie do NFZ
*elektroniczny obieg dokumentów niemedycznych
*wsparcie zarządcze dla kierownictwa szpitala i organu założycielskiego.

Jak funkcjonuje system informatyczny w szpitalu w pierwszych tygodniach po uruchomieniu?

- Mieliśmy trochę obaw, gdyż jak wiadomo początki są trudne. Na razie to ciągle nowość, ale – odpukać – większych problemów z działaniem systemu nie mamy. Wszyscy pracownicy, którzy pracują z systemem zostali przeszkoleni. Mamy także tzw. liderów, którzy trzymają rękę na pulsie – mówi Barbara Lis-Udrycka – Na razie jednak, tak jak już mówiłam, to same początki, zapewne za jakiś czas przyjdzie nam podsumować działanie systemu – kwituje.

Brak tagów