Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rząd przyjął założenia do zmian w kontraktach NFZ

serwiszoz.pl | 2013-09-26

W założeniach do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyjętych wczoraj przez rząd zdefiniowano pojęcia: ciągłość i kompleksowość udzielanych świadczeń. Dzięki temu w postępowaniach konkursowych premiowani będą świadczeniodawcy wykonujący wysokiej jakości świadczenia opieki zdrowotnej, z zachowaniem ich kompleksowości.

Umożliwi to także doprecyzowanie rodzaju usług medycznych, które NFZ powinien udostępnić pacjentom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Definicje te pozwolą również uszczegółowić wymagania konkursowe przedstawiane świadczeniodawcom.

Do nowych przepisów zostanie też na stałe wprowadzony instrument, który pozwoli wydłużyć lub zmienić obowiązującą umowę, w sytuacji gdy zachodzi ryzyko niezabezpieczenia lub braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Za zgodą prezesa NFZ, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, będzie można przedłużyć umowę. Będzie to dotyczyć też umowy zmienionej. Rozwiązanie ma zapewnić ciągłość udzielania świadczeń medycznych, czyli w praktyce zmniejszyć ryzyko przerwania leczenia.

>>Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Jakie zasady będą obowiązywać w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych na 2014 r.?", podczas którego ekspert prawny Anna Żelazko omówi m.in. zakres zmian, jakie w kontraktowaniu świadczeń zdrowych wprowadzą nowe rozwiązania przyjęte wczoraj przez rząd. Sprawdź szczegóły>>

Tagi: kontrakty
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej