Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie „Jakie zasady będą obowiązywać w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych?” 11.10.2013

serwiszoz.pl
Zapraszamy na szkolenie!

Jakie zasady będą obowiązywać w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych?

Czas i miejsce:


11 października 2013 r.
godz. 10.30-16.30
Warszawa

Zobacz, jakie masz możliwości działania zgodnie z nową procedurą kontraktowania!
 • Jak Twoja placówka może optymalnie wykorzystać procedurę kontraktowania, by zwiększyć szansę na podpisanie kontraktu?
 • Jak najlepiej przygotować ofertę dla NFZ – jakie informacje należy szczególnie mocno wyróżnić?
 • Jak odwołać się od niekorzystnego rozstrzygnięcia?

Nowe zasady kontraktowania zahamują rozwój placówek. Premiowanie ciągłości i kompleksowości oraz możliwość przedłużenia obowiązujących umów do końca 2015 r. mocno ograniczy konkurencję na rynku świadczeniodawców. To dwie najistotniejsze zmiany zasad kontraktowania usług, ale nie jedyne!

Eksperci są zgodni: tym razem podpisywanie kontraktów z NFZ będzie jeszcze bardziej skomplikowane i w wielu przypadkach znacznie trudniejsze niż w ubiegłych latach. Dlatego nie ryzykuj!

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym, a dowiesz się:
 • Jak ostatnie zmiany prawa faktycznie wpłynęły na warunki kontraktowania?
 • Jak przygotować się do kontraktowania - na co zwrócić uwagę już na etapie ogłoszenia o konkursie?
 • Jakie skutki prawne rodzi decyzja UOKiK związana z postępowaniem kontraktowym w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników przystępujących lub realizujących umowę z NFZ z procedurą kontraktowania, w tym zarówno z przebiegiem postępowania, przygotowaniem oferty, jak i odwołaniem od niekorzystnego rozstrzygnięcia. Przybliżenie zasad kontraktowania AOS i POZ i wskazanie ostatnich zmian w prawie i regulacjach NFZ.

Szkolenie kierujemy do:

Właścicieli i  kierowników podmiotów leczniczych (zarówno SPZOZ-ów, jak i NZOZ-ów) oraz praktyk lekarskich - indywidualnych i grupowych, a także osób , które odpowiadają za realizację zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji do prowadzonego w placówce kontraktu z NFZ. Dotyczy zarówno podstawowej, jak i  ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Żelasko
– Radca prawny specjalizująca się w sektorze prawa gospodarczego i medycznego. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Właścicielka kancelarii prawnej (www.az-radca.pl). Prowadzi doradztwo prawne w programie „Przyjazna Przychodnia”, audyty m.in. w podmiotach leczniczych. Zapewnia obsługę prawną zmiany formy prawnej podmiotów (przekształceń, fuzji i przejęć) oraz projektów medycznych i badań klinicznych.

Ramowy program szkolenia:
 1. Wymogi prawne kontraktowania usług medycznych na rok 2014 - zakres prawa, którego znajomość jest niezbędna w toku postępowania kontraktowego
 2. Procedura kontraktowania 2014 - wskazanie świadczeniodawcom elementów istotnych oraz omówienie ostatnich zmian
 3. Warunki kontraktowania 2014 z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie
 4. Postępowanie kontraktowe w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów skutki decyzji UOKiK
 5. Omówienie zgłoszonych problemów uczestników, kazusy z praktyki, rozstrzygnięcia sądu
 6. Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych

Warunki uczestnictwa:

PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 4 października 2013 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł + książka w prezencie.

Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł netto  + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

Uczestnikom opłacającym  udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Więcej informacji o szkoleniu:

Organizator szkolenia
Marta Chromik
Tel. kom. 785 884 012
e-mail: MChromik@wip.pl

Więcej o szkoleniach na stronie: www.szkolenia.wip.pl/zdrowie