Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Stanowisko NRL w sprawie opłat za kserokopie dokumentacji medycznej

serwiszoz.pl | 2013-09-17
Naczelna Rada Lekarska pozytywnie odniosła się do propozycji doprecyzowania sposobu postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności przez podmiot wykonujący działalność medyczną. Miałoby to nastąpić w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt założeń tych zmian trafił do konsultacji.

NRL zwróciła uwagę, że konieczne jest dokładne wskazanie podmiotu ponoszącego koszty przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej praktyki lekarskiej, która zakończyła działalność wskutek śmierci lekarza ją prowadzącego.

Natomiast negatywne wypowiedziano się na temat propozycji zmniejszenia maksymalnej wysokości opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej o ponad 50%. Jak wskazuje NRL do podstawowych zadań podmiotów leczniczych nie należy świadczenie usług ksero. Z tego względu, koszty wykonywania tego typu usług w podmiotach leczniczych są wyższe niż punktach świadczących takie usługi.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami prawnymi w ochronie zdrowia? Wejdź na www.serwiszoz.pl i poznaj porady ekspertów
Tagi: dokumentacja
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej