Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Protesty pracowników ochrony zdrowia w Warszawie

serwiszoz.pl | 2013-09-13

Systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na ochronę zdrowia ze środków publicznych, zahamowanie przekształceń szpitali, poprawa dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz zmniejszenie współpłacenia za leki refundowane - to główne postulaty pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy 11 września protestowali pod Ministerstwem Zdrowia.

Manifestację, podczas której zgromadziły się tysiące przedstawicieli białego personelu, zorganizowały trzy centrale związkowe: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych. Włączył się do niej Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

>>Czy przygotowałeś już placówkę do wymagań ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia? Sięgnij po fachowe źródło informacji>>

Pielęgniarki, położne i lekarze, którym udało się porozumieć w zakresie wspólnych postulatów, domagają się również właściwego finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, powrotu do dawnej, pionowej struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zerwania z plagą umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.

Zdaniem Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL, dramatycznie niskie nakłady na lecznictwo w stosunku do deklarowanego przez rząd "koszyka świadczeń gwarantowanych" powodują administracyjną reglamentację świadczeń, nawet tych ratujących życie, jak leczenie przeciwnowotworowe, kolejki do leczenia, zadłużanie się szpitali, selekcję chorych według opłacalności ich leczenia, nadmierną redukcję personelu medycznego, obniżanie jakości leczenia, a także wyzysk ekonomiczny pracowników ochrony zdrowia. Z kolei Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, ostrzega, że większość pielęgniarek w Polsce ma powyżej 45 lat, a młodzież nie jest zainteresowana tym zawodem.

Organizatorzy protestu nie ukrywali rozczarowania, gdyż minister zdrowia nie spotkał się z nimi. Petycja została przekazana Jakubowi Bydłoniowi, dyrektorowi Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Przygotuj placówkę na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej! Zgłoś bezpłatnie udział w V edycji konferencji Healthcare IT Trends 2013

Tagi: protest
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej