Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szkolenie „Jakie nowe obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów?” 26.09.2013

serwiszoz.pl
Zapraszamy na szkolenie!

Jakie nowe obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów?

Czas i miejsce:


26 września 2013 r.
godz. 10.00-16.00
Katowice

Dowiedz się, jak działać zgodnie z prawem w świetle przepisów nowej ustawy odpadowej!

Różne odpady powstające w placówkach medycznych należą do kategorii zarówno odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych , jak i odpadów medycznych, w tym szczególnie niebezpiecznych odpadów zakaźnych, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne. Gospodarowanie odpadami z każdej z tych kategorii podlega innym wymogom i restrykcjom. Powoduje to, że prowadzenie gospodarki odpadami w placówkach medycznych prawidłowo i zgodne z wymogami prawa jest zadaniem szczególnie złożonym i trudnym.

Ostatnio zadanie to stało się jeszcze trudniejsze, za sprawą zmian, które w gospodarowaniu odpadami przyniosły nowa ustawa o odpadach obowiązująca od 23 stycznia 2013 r.  i nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. ustawa śmieciowa. Wprowadziła ona rewolucyjne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. A to jeszcze nie koniec zmian. W najbliższym czasie powinny wejść w życie nowe akty wykonawcze dotyczące odpadów medycznych, a wraz z nimi m.in. nowe wymogi sprawozdawcze.

Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym, a dowiesz się:

 • Jakie nowe obowiązki ma placówka medyczna jako wytwórca odpadów?
 • Czy gmina jest zobowiązana do obioru z placówki medycznej, powstających w niej odpadów komunalnych i na jakich zasadach (po jakim koszcie)?
 • Kto odpowiada za zgodną z prawem utylizację odpadów medycznych i co powinien sprawdzić każdy zarządzający placówką medyczną?
 • Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?
 • Czy odpady zakaźne można unieszkodliwiać poza obszarem województwa, w którym zostały wytworzone?
 • Jakie wymogi warto uwzględnić w specyfikacji zamówienia na odbiór odpadów w placówkach medycznych?

Pozbędziesz się wszystkich wątpliwości i poznasz rozwiązania, które od razu będziesz mógł wykorzystać w swojej placówce!

Nic co ważne, nie umknie Twojej uwadze i będziesz mieć pewność, że działasz zgodnie z prawem.

Szkolenie poprowadzi:

Dorota Rosłoń
- Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu. Obecnie współpracuje z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Ramowy program szkolenia:

 1. Nowe spojrzenie na gospodarkę odpadami w placówkach medycznych
 2. Odpady w placówkach medycznych , to nie tylko odpady medyczne
 3. Odpady medyczne - zmiany w pozwoleniach i decyzjach dotyczących gospodarki odpadami
 4. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia
 5. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia
 6. Wykaz aktualnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami w placówkach medycznych

Warunki uczestnictwa:

PROMOCJA!!! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 19 września 2013 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT, kwota brutto: 553,50 zł + książka w prezencie.

Regularny koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł netto  + 23% VAT, kwota brutto: 676,50 zł.

Uczestnikom opłacającym  udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Więcej informacji o szkoleniu:

Organizator szkolenia
Marta Chromik
Tel. kom. 785 884 012
e-mail: MChromik@wip.pl

Więcej o szkoleniach na stronie: www.szkolenia.wip.pl/zdrowie