Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.– case study na podstawie wdrożenia systemu OPTIMED

MedicalOnline.pl | 2013-09-09
ESAPROJEKT, firma świadcząca zaawansowane usługi informatyczne dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, w październiku 2012 roku dokonała wdrożenia systemu OPTIMED, z uwzględnieniem portali e-pacjent i e-kontrahent w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.
 
Inwestycja w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. wiązała się z obowiązkiem nakładanym na szpitale, zgodnie z ustawą z 28 kwietnia 2011 roku, która zakłada, że do 31 lipca 2014 roku wszystkie dokumenty medyczne wystawiane przez zakłady opieki zdrowotnej będą miały postać elektroniczną.
 
Szpital w Prabutach, decydując się na usługę OPTIMED, wdrożył ujednolicony system gromadzenia, przepływu i przetwarzania danych – zarówno klinicznych, jak i kosztowych. OPTIMED integruje bowiem oddzielnie działające do tej pory moduły. Pozwala na prowadzenie karty historii choroby pacjenta w wersji elektronicznej, z opcją podglądu całego toku leczenia, a także z możliwością archiwizacji obrazów medycznych. Umożliwia też generowanie raportów wewnętrznych i zewnętrznych (PZH, NFZ i inne), a także pozwala na rozliczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. zrealizował wdrożenie w ramach projektu „E-pacjent – wprowadzenie usługi rozwijającej społeczeństwo informacyjne na obszarze Dolnego Powiśla”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wdrożony system, zaprojektowany przez firmę ESAPROJEKT, obejmuje i scala m.in. moduły Ruchu Chorych, takie jak: Oddziały, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, a także Aptekę i Pracownie, działające na terenie szpitala. Został on zintegrowany z posiadanym już przez szpital systemem OPTIMED/ERP, dedykowanym części administracyjnej.
 
„Proces informatyzacji był wyzwaniem dla całego personelu zarówno medycznego, jak i administracyjnego. Przejście z dokumentacji papierowej na prowadzoną w systemie elektronicznym wymagało dużych zmian organizacyjnych oraz procedur obowiązujących w szpitalu. Dlatego też ESAPROJEKT dostosowała system do potrzeb i specyfiki działalności naszej jednostki” – mówi Violetta Krupińska, Kierownik Działu Organizacji i Rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Wdrożenie nowego systemu zaowocowało dużą optymalizacją czasu pracy i kosztów generowanych przez szpital. Obecnie dostęp do danych pacjenta możliwy jest z dowolnego stanowiska komputerowego, na którym zainstalowany został nowy system. Informatyzacja umożliwiła też szczegółową ewidencję świadczeń zdrowotnych, takich jak zabiegi, konsultacje, a nawet zużycie leków, z dokładnością do konkretnego pacjenta.

System zawiera także portal e-pacjent, który umożliwia jego użytkownikom zapisanie się do specjalisty z dowolnego miejsca, bez konieczności oczekiwania na rejestrację w długich kolejkach. System pozwala więc nie tylko na optymalizację czasu pracy i kosztów szpitala, ale też ukierunkowany jest na potrzeby pacjentów. Dzięki informatyzacji i centralizacji danych, lekarz posiada bezpośredni wgląd w historię choroby oraz wyniki badań, a dzięki temu pacjent ma możliwość uzyskania szybszej diagnozy. 
 
W przypadku gdy szpital nie posiada własnych środków na wdrożenie zintegrowanego systemu  informatycznego, może skorzystać ze środków zewnętrznych - np. z usługi MEDit. Proces implementacji systemu wiąże się z audytem, realizowanym przez specjalistę firmy MEDFinance, który proponuje kilka wariantów informatyzacji wraz z optymalnym dla szpitala finansowaniem ratalnym. MEDFinance kompleksowo odpowiada za cały proces wdrożenia, nawiązując współpracę z firmami realizującymi zlecenie, takimi jak ESAPROJEKT, jak również negocjując najkorzystniejszą dla szpitala cenę, a następnie rozkładając ją na równe raty. Szpital z kolei ogłasza jedno postępowanie przetargowe na inwestycję, co wiąże się dla niego z niższymi kosztami.
 
Podsumowując, wdrożenie informatyzacji w szpitalu w Prabutach zapewniło przejrzystość wszystkich danych, pozwoliło na uporządkowanie organizacji jednostki medycznej i uszczelnienie dotychczasowego systemu. Spowodowało także zmniejszenie kosztów związanych z zarządzaniem jednostką, usprawniło rozliczanie kosztów procedur medycznych, a przede wszystkim dostosowało szpital do wymogów ustawowych.