Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja medyczna - papierowa vs elektroniczna

MultiTrain Sp. z o.o.
10 września 2013 r.
Kraków

Zapraszamy do udziału w konferencji:
„Elektroniczna dokumentacja medyczna-aktualny stan prawny, nowe technologie i możliwości finansowania inwestycji''
 • Czy wdrożenie nowego systemu będzie długoterminowe i pracochłonne? 
 • Jakie korzyści przyniesie to Placówce Medycznej? 
 • Jakie możliwości i zagrożenia przysparza wdrożenie nowego systemu? 
 • Czy elektroniczna dokumentacja medyczna jest przyszłością dla polskiej służby zdrowia?

Nowe technologie wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia przekształcając konwencyjne metody działania. Papierowa dokumentacja straciła już rację bytu. Pora na innowacyjność w branży medycznej!
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym od 1 sierpnia 2014r. każda Placówka Medyczna jest zobowiązana zmienić sposoby przechowywania, generowania oraz udostępniania dokumentacji medycznej. 

E-dokumentacja ma usprawnić i ułatwić  pracę w placówce. Przeznaczeniem systemu jest skrócenie procedur związanych  z papierową dokumentacją.
 
Zapraszamy:
 • Kadrę menedżerską z działów: administracji, IT finansów, zamówień, HR oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej, w tym: przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz reprezentantów władz powiatowych- doradców ds. ochrony zdrowia
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu  Zdrowia 

Udział w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNY.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych (w obszarze ochrony zdrowia) - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT 

Tematyka spotkania:
 • dokumentacja medyczna w świetle aktualnych przepisów 
 • finansowanie inwestycji informatycznych w służbie zdrowia 
 • bezpieczeństwo danych pacjentów w elektronicznym obiegu dokumentów 
 • digitalizacja dokumentów medycznych 
 • systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR 
 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych 
 • systemy radiologiczne (RIS) 
 • systemy do archiwizacji i udostępniania obrazów (PACS) 
 • systemy do badań laboratoryjnych (LIS) 
 • przetwarzanie i dostęp do dokumentacji medycznej w ramach Systemu Informacji Medycznej 
 • elektroniczne archiwum i brakowanie elektronicznych dokumentów medycznych 
 • tablet w służbie zdrowia – szybki dostęp do dokumentacji 
 • Elektroniczna Karta Pacjenta i Lekarza, E-rejestracja, E-recepta 
 • wykorzystanie podpisu elektronicznego w placówkach medycznych 
 • wystawa sprzętu: skanery, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, etc 

Więcej informacji udziela:
Anna Włodarska
Kierownik Projektu
tel. +48 0 725 792 691 
fax. (0-22) 244 25 37
anna.wlodarska@multitrain.pl