Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Standard HL7 CDA już za rok w Polsce

www.serwiszoz.pl | 2013-08-07

Obecnie dokumentacja medyczna pacjenta przechowywana jest w wielu różnych miejscach. Pozostaje ona w placówce, w której choremu udzielono świadczenia. Oznacza to, że w przypadku wizyty w innej placówce - o przebytych chorobach, uczuleniach czy zażywanych lekach - pacjent musi poinformować lekarza samodzielnie. Pamięć ludzka jest jednak zawodna.

Uruchomienie elektronicznej dokumentacji medycznej, od 1 sierpnia 2014 r., ma zapewnić lekarzowi dostęp do całej historii leczenia pacjenta. I to ze wszystkich placówek w których kiedykolwiek był on leczony. Każde lekarstwo, hospitalizacja, czy uczulenie - będzie od razu widoczne przez Internet. Powstaje pytanie - jak dane z różnych szpitali i placówek, będzie można pobrać, a następnie scalić i udostępnić w przejrzystej formie lekarzowi na ekranie? Otóż, pomocny będzie w tym międzynarodowy standard przesyłania danych medycznych HL7 CDA.

Standard ten określa strukturę i semantykę dokumentacji medycznej przeznaczonej do wymiany, pomiędzy podmiotami ochrony zdrowia. Każdy dokument zgodny z HL7 CDA posiada: nagłówek i treść. Nagłówek umożliwia identyfikację np. pacjenta, lekarza, placówki, a treść - definiuje właściwą zawartość (rozpoznanie, przeprowadzone badania, proponowaną terapię) dokumentu.

Dzięki Internetowi i standardowi HL7 CDA, który będzie obowiązywał w Polsce, dokumenty medyczne powiązane z pacjentem (identyfikowanym poprzez PESEL) będą dostępne dla każdego lekarza opiekującego się danym chorym.

Więcej na temat standardu HL7 CDA znajdziesz w trzecim uaktualnionym wydaniu książki "Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej". Sprawdź>>


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej