Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Działania naprawcze A.M.G. Finanse skutkują udzieleniem przez ARP pożyczki dla Szpitala w Białymstoku

A.M.G. Finanse | 2013-07-31

A.M.G. Finanse przygotowało program naprawczy, który był podstawą do stworzenia wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu o udzielenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Białymstoku pożyczki na restrukturyzację.

16 lipca br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) podpisała z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku umowę pożyczki na restrukturyzację w kwocie 30 mln zł.

„W wyniku działań naprawczych podjętych przez A.M.G. Finanse udało się tak przygotować Szpital w Białymstoku, aby skutecznie uzyskać środki z ARP na jego dalszą restrukturyzację, pozwalające jednocześnie na normalne funkcjonowanie placówki.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

To już drugi ze szpitali w województwie podlaskim, ściśle współpracującym z A.M.G. Finanse, który na podstawie stworzonego przez tę firmę programu naprawczego oraz pomocy przy przygotowaniu wniosków uzyskał z ARP środki finansowe na restrukturyzację.

W listopadzie 2012 r. Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała także umowę pożyczki ze Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

„Naszym zadaniem jest dalsze wsparcie dyrekcji w takim zarządzaniu, aby dotychczas wykonana praca stwarzała możliwości do dynamicznego rozwoju, jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w postaci świadczenia w Szpitalu usług najwyższej jakości.” – dodaje Tomasz Kopiec.

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider narynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 8 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztówdziałalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA,wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.