Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bezskuteczna egzekucja – co dalej…?

Witold Bartnicki/Nettle S.A. | 2013-07-25
Wielu przedsiębiorców uważa, że dalsze działania nie mają już jakiegokolwiek sensu, godzą się z tym w imię ryzyka prowadzenia biznesu. Część z nich wyciąga wnioski na przyszłość, staje się w kolejnych przypadkach ostrożniejsza i za każdym razem dokonuje już sprawdzenia nowej firmy, część uważa, że bezskuteczna egzekucja była jednorazowym epizodem, istnieje też na końcu pewna grupa firm świadoma ryzyka, nie mająca natomiast wyboru z powodu funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym, nasyconym rynku.

Czy rzeczywiście dłużnik jest zawsze w takiej sytuacji bezkarny? Oczywiście, że nie, bowiem umorzenie egzekucji nie oznacza automatycznie, że już na zawsze może on spać spokojnie.

Można ją oczywiście powtarzać, czasu jest sporo, bo termin przedawnienia długu potwierdzonego nakazem zapłaty mija dopiero po 10 latach. 

Można też usprawnić działania komornika poprzez wskazanie mu kierunków działania. Nettle S.A. wychodzi naprzeciw tym potrzebom, swoją ofertę kieruje do klientów, dla których jest istotne początkowe sprawdzenie kontrahenta, a także do tych, którzy mają zbyt mało danych, by zakończyć powodzeniem proces windykacji sądowej. 

Wywiad gospodarczy w wykonaniu specjalistów spółki to zarówno praca analityczna jak i działania w terenie. Klient, wzbogacony o wiedzę z raportu, ma większą szanse na odzyskanie długu na etapie sądowym, jeśli zaś jeszcze nie zaczął współpracy to wie, co może go czekać w przypadku pojawienia się problemów z zapłatą. W konsekwencji oszczędza dodatkowo, po pierwsze z powodu uniknięcia strat w towarze, paliwie, swoim czasie, gdyż nie rozpoczął współpracy z nierzetelnym partnerem. Po drugie zaś, wiedząc z góry, że ewentualna egzekucja nie ma szans na bycie skuteczną, nie poniesie też kosztów sądowych (nierzadko wysokich), których zwrotu, z powodu niewypłacalności dłużnika i tak nie uzyska.

Firma Nettle nie ogranicza się tu wyłącznie do branży medycznej, z usługi może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od profilu działalności.

W wypadku wstrzymania czynności przez komornika, specjaliści wrocławskiej spółki mogą rozpocząć obserwację firmy dłużnika, analizują jego dalszą działalność biznesową i odnotowują wszystkie objawy poprawy jego sytuacji finansowej. Klient w ramach raportu otrzymuje też dołączoną dokumentację fotograficzną miejsc związanych z działalnością wraz z podsumowaniem i zaleceniami na przyszłość. 

Całość działań ma na celu wyeliminowanie tych, którzy nadużywają zaufania przedsiębiorców oraz zapewnienie klientowi pełnej orientacji w kondycji kontrahenta, zarówno przed nawiązaniem współpracy, jak też w celu usprawnienia dochodzenia swoich roszczeń.