Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wiodący ośrodek w kraju

Lena Olczak/PM | 2009-01-05
Wiodący ośrodek w kraju

<p>Pracownia angiografii.</p>

Wiodący ośrodek w kraju

<p>Pracownia rezonansu magnetycznego</p>

Wiodący ośrodek w kraju

<p>Pracownia rezonansu magnetycznego</p>

Wiodący ośrodek w kraju

Zakład Diagnostyki Obrazowej – tu jak nigdzie indziej ważna jest aparatura medyczna. Zakład Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie już od ponad 100 lat cały czas dostosowuje się do aktualnych wymogów.

Ośrodek w Krakowie może pochwalić się najdłuższą (od roku 1896) w Polsce tradycją w zakresie diagnostyki obrazowej. Zakład był także kolebką pierwszych pracowni mammografii, angiografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w regionie Polski Południowo-Wschodniej. W czasie ponad stuletniej historii, przez cały czas dostosowywano wyposażenie do aktualnych wymogów. W XXI wiek Zakład wszedł po gruntownej modernizacji i wymianie sprzętu. Obecnie jest to jedyna placówka w regionie Polski Południowo-Wschodniej dysponującą nowoczesną radiologiczną aparaturą diagnostyczną w pełnym zakresie, w której wykonuje się wszystkie badania radiologiczne i zabiegi interwencyjne w systemie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zakład jest także placówką szkoleniową prowadzącą zajęcia dydaktyczne dla studentów, a także szkolenia podyplomowe dla lekarzy wszystkich specjalności.

1998-1999

Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono gruntowny remont Zakładu Radiologii w budynku przy ul. Kopernika 19, wymieniając starą aparaturę na nowoczesną spełniającą światowe standardy. Ważnym kamieniem milowym krakowskiej radiologii było otwarcie w roku 1998 Pracowni Rezonansu Magnetycznego wyposażonej w najwyższej klasy, jak na ówczesne warunki, systemu MR o natężeniu pola 1,5T. Początkowo przymierzano się do uruchomienia PET, jednak stanęło na nowoczesnym MR. Dzięki temu rozpoczęto nie tylko standardowe badania, ale także wprowadzono szereg nowych technik jak angioMR, cholangiopankreatografię MR (zrealizowano program badawczy KBN), protonowa i fosforowa spektroskopia MR, funkcjonalne obrazowanie MR, ocena przepływów płynu mózgowo-rdzeniowego, perfuzja MR, badanie MR układu naczyniowo-sercowego (uruchomiono automatyczną strzykawkę pracującą w polu magnetycznym), badania MR kobiet w ciąży oraz mammografię MR.

W 1998 w Katedrze i Zakładzie Radiologii wprowadzono po raz pierwszy w Polsce nowe techniki informatyczne - RIS (Radiological Information System) oraz teleradiologię. Dwa lata później uruchomiono, także pierwszy w Polsce, PACS (Picture Archivisation and Communication System). W 1998 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto po raz pierwszy w Polsce uzyskiwanie i prezentacje obrazów w opcji wirtualnej endoskopii (w technice TK i MR). W tym samym roku w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto wykonywanie badań w technice protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego. W 1999 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto wykonywanie badań w technice funkcjonalnego obrazowania mózgu w technice magnetycznego rezonansu, a także badania MR serca. W tym samym roku asystenci Katedry i Zakładu Radiologii uruchomili oficjalną internetową stronę polskiej radiologii www.polradiologia.org.

2000 - 2001 rok

Co ciekawe, w roku 2000 zespół techników i lekarzy pod kierownictwem dr Andrzeja Urbanika zakończył kompleksowe badania radiologiczne (konwencjonalne rtg i tomografia komputerowa) mumii egipskich znajdujących się w polskich zbiorach. Program prowadzony był od roku 1995. Zbadano sześć mumii ludzkich oraz kilkanaście zwierzęcych. Były to jedne z pierwszych w świecie badań z zastosowaniem technik 3D i wirtualnej endoskopii. Opracowano także pionierską technikę rekonstrukcji przyżyciowego obrazu twarzy mumii na podstawie badania TK a następnie komputerowej, trójwymiarowej rekonstrukcji czaszki. Rezultaty przedstawiono w czasie Kongresu Radiological Society of North America.

W roku 2001 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczął pracę pierwszy w Polsce angiograf z opcją szybkiej rotacji z trójwymiarową rekonstrukcją pozwalający na całkiem nowe możliwości w angiodiagnostyce szczególnie ośrodkowego układu nerwowego  (Angiograf DSA 3D). W 2001 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto testowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej.

2002-2004 rok

W Krakowie wiele badań  to badania pionierskie w polskiej radiologii - w roku 2002 zespół Zakładu Katedry i Radiologii, za pracę „Neural correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks” otrzymał wyróżnienie na Europejskim Kongresie Radiologii. Była to pierwsza w historii, tego najważniejszego europejskiego forum radiologicznego, nagroda dla zespołu z Polski. W roku 2003 w Katedrze i Zakładzie Radiologii uruchomiono pierwszy w Szpitalu Uniwersyteckim spiralny, wielorzędowy aparat TK. W roku 2004 dokonano całkowitej modernizacji systemu MR (pozostawiono jedynie magnes, a zmieniono całą pozostałą instalację). W tym roku także po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto wykonywanie badań obrazowych MR oraz spektroskopii MR prostaty cewką endorektalną (PROSE).

2006 -2007 rok


W roku 2005 w Katedrze i Zakładzie Radiologii CMUJ uruchomiono pierwszy w Europie Wschodniej system do biopsji piersi pod kontrolą MR. Nie obyło się bez zmian organizacyjnych. 1 grudnia 2005 w Szpitalu Uniwersyteckim przeprowadzono reorganizacje w wyniku której utworzono Zakład Diagnostyki Obrazowej. W jego skład weszły: Zakład Radiologii (ul. Kopernika 19 i 50), Zakład Neuroradiologii (ul. Botaniczna 3) i Samodzielna Pracownia RTG (ul Kopernika 17. W maju 2006 otwarto, po generalnym remoncie, pracownię angiografii i radiologii interwencyjnej oraz pracownię tomografii komputerowej Nr 2. Obie placówki są częścią Zakładu Diagnostyki Obrazowej, a mieszczą się w budynku przy ul. Botanicznej 3. Wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt; szczególnie angiograf - jest to pierwszy w Polsce system z dużym tzw. płaskim panelem obrazowym, opcją szybkiej rotacji oraz oprogramowaniem do trójwymiarowej rekonstrukcji (dwie konsole satelitarne). W 2006 uruchomiono także, pierwszy w Polsce system pozwalający uzyskiwać obrazy typu TK przy pomocy aparatu angiograficznego. W 2007 roku zaczął działać pierwszy w Polsce system do biopsji mammotomijnej pod kontrolą MR. W zeszłym roku także, uruchomiono pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej systemu RheumaLab (aparaty MR, USG oraz system do fuzji obrazowej, a także do punkcji stereotaktycznej) do diagnostyki chorób reumatycznych.

Krakowskich radiologów doceniają na świecie - Nagroda na Kongresie RSNA (Radiological Society of North America) w Chicago dla doc. Andrzeja Urbanika oraz dr Roberta Chrzana z Katedry Radiologii CMUJ, jako członków międzynarodowego zespołu (Uniwersytet w Singapurze, Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu) za pracę „A stroke CAD in the Emergency Room”. Jest to po raz pierwszy przyznana nagroda dla radiologów z Polski, na tym najważniejszym na świecie kongresie radiologicznym.

Plany?

- W tej chwili naszą jedyną bolączką jest to, że cały nasz zakład jest rozmieszczony w kilku budynkach – mówi Pasażowi Medycznemu kierownik zakładu dr. Andrzej Urbanik. – Jednak w 2009 roku, planujemy przenieść się do nowego budynku, w którym jest przewidziany cały Zakład Diagnostyki Obrazowej. W tej chwili musimy sobie radzić głównie informatycznie. W ten sposób przesyłamy sobie wszelkie potrzebne dane – dodaje dr. Urbanik.

Brak tagów