Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

CPI Sp. z o.o.
Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w warsztatach

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

które odbędą się w Józefowie k. Warszawy w dniu 31 lipca 2013 r.

Informacje o pacjentach, badaczach, pracownikach czy kontrahentach stanowią nieodłączną część działalności prowadzonej przez firmy farmaceutyczne. Równocześnie stanowią one dane osobowe, a czasem także dane medyczne. Przepisy prawa polskiego oraz europejskiego zawierają wiele wymagań związanych ze zbieraniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem takich informacji. Podczas szkolenia chcielibyśmy zaprezentować Państwu obecnie obowiązujące zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy farmaceutyczne, a także planowane zmiany i konsekwencje tych zmian. 

Podczas szkolenia, dowiedzą się Państwo, między innymi, jaką rolę pełnią sponsorzy badań klinicznych i CRO w przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do prowadzenia badań klinicznych, jakie są zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów zgłaszających działania niepożądane produktów leczniczych, które zbiory danych firm farmaceutycznych i CRO wymagają zgłoszenia lub rejestracji w rejestrze GIODO oraz w jaki sposób przygotować klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych. Omówimy także tematy związane z przekazywaniem danych osobowych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej oraz ich transferowaniem poza granice Polski. Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w instruktażu przygotowania sushi połączonym z lunchem. 

Program: 

Prowadzenie: Anna Kobylańska

Wprowadzenie do zagadnień ochrony danych osobowych w branży farmaceutycznej
- pojęcie danych osobowych - dane pacjentów, badaczy, przedstawicieli medycznych, pojęcie przetwarzania danych; kiedy używanie mobilnych platform komunikacyjnych przez przedstawicieli medycznych stanowi przetwarzanie danych?, firma farmaceutyczna jako administrator danych - podstawowe prawa i obowiązki, w tym obowiązek rejestracyjny.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy farmaceutyczne 
- cel i zakres przetwarzanych danych, legalność przetwarzania danych pacjentów i badaczy w badaniach klinicznych, legalność przekazywania danych osobowych do CRO, legalność przesyłania danych osobowych do spółek z grupy kapitałowej spoza EOG

Monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych - zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych 
- dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych pochodzących ze zgłoszeń działań niepożądanych, obowiązki rejestracyjne i informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych; zmiany przepisów dotyczących przyjmowania zgłoszeń działań niepożądanych.

Planowane zmiany przepisów, które wpłyną na działania firm farmaceutycznych
- projekt Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, likwidacja obowiązku rejestracyjnego i uzgadnianie przetwarzania danych z GIODO; zasady przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia; uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych pacjentów przez Internet; ułatwienia w przekazywaniu danych do państw spoza EOG; kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.