Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Informatyzacja: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

MedicalOnline.pl | 2013-06-19
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie z firmą SIMPLE współpracuje od 2009 roku, wykorzystując oprogramowanie SIMPLE.ERP do wspierania realizowanych działań w obszarze administracyjnym Szpitala. W ramach współpracy firma SIMPLE zrealizowała proces integracji pomiędzy systemem Aptecznym a SIMPLE.ERP.

„Przedmiotem prac integracyjnych były importy danych z systemu aptecznego do finansowo -księgowego w zakresie dokumentów zakupu, dokumentów rozchodu i dekretacji kosztu leków na poszczególne konta.”

Projekt integracji dwóch różnych systemów narażony jest na pewne utrudnienia a tym samym często na znaczący wzrost wartości projektu. Tym bardziej cieszy nas wystawiona przez klienta pozytywna opinia na temat zrealizowanych prac:

„Z przyjemnością informuję, że projekt zakończył się sukcesem. Wdrożenie to poprawiło nam znacznie jakość i szybkość wprowadzonych danych. Ponadto uniknęliśmy błędów i rozbieżności związanych z wprowadzaniem danych przez różne osoby do różnych systemów”

„Projekt był realizowany terminowo zgodnie z harmonogramem, z uwzględnieniem wszystkich uwag użytkowników.”

Tagi: simple