Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych pacjentó

serwiszoz.pl | 2013-06-14

Dane zawarte w dokumentacji medycznej stanowią tzw. wrażliwe dane osobowe i poddane są surowemu reżimowi ochrony prawnej. 

Placówki medyczne przetwarzając je, stają się ich administratorem i są zobowiązane m.in. właściwie zabezpieczać nośniki zawierające dokumentację medyczną. Mają chronić przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą bądź zniszczeniem. Przestrzeganie tych zasad może być przedmiotem kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, GIODO może nakazać m.in. usunięcie uchybień, zabezpieczenie danych osobowych lub ich usunięcie. Postanowienia te wydawane są przez GIODO w drodze decyzji administracyjnej.

Niedopuszczalne
przetwarzanie danych osobowych w zbiorze lub ich przetwarzanie przez osobę nieuprawnioną mogą skutkować odpowiedzialnością karną (art. 49 i następne ustawy o ochronie danych osobowych). W przypadku wrażliwych danych osobowych przestępstwo to (GIODO jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa) jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwem zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 jest także udostępnianie lub umożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieupoważnionym (art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Zagrożony tą karą jest każdy pracownik upoważniony do przetwarzania i ochrony danych, który naruszy ten przepis.

Karalne jest także nieumyślne naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku).

>>Jak zabezpieczyć się przed dotkliwymi karami za nieprawidłowe przetwarzanie danych pacjentów? Szczegóły znajdziesz w książce "Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów. 25 praktycznych porad" >>

Tagi: pacjent
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej