Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital w Rykach z profesjonalnym dzierżawcą i kompletem kontraktów z NFZ na 2013 rok - bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu ryckiego zagwarantowane

AMG Centrum Medyczne | 2013-06-06

10 maja 2013 r. Rada Powiatu w Rykach podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i wyposażenia byłego SP ZOZ w Rykach AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., czego rezultatem było podpisanie z tą spółką 17 maja umowy dzierżawy. Nowemu dzierżawcy udało się też pozyskać niezbędne, kluczowe kontrakty z NFZ, o czym 24 i 28 maja poinformował lubelski Oddział NFZ.

Dzięki temu w 2013 roku Szpital w Rykach i mieszkańcy powiatu ryckiego będą mieli zapewnioną publiczną opiekę medyczną w następujących zakresach – leczenie szpitalne: choroby wewnętrzne, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna oraz izba przyjęć. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: kardiologia, neurologia, gruźlica i choroby płuc, położnictwo i ginekologia, położnictwo i ginekologia-cytologia oraz chirurgia ogólna. Dodatkowo będą dostępne badania endoskopowe - gastroskopia oraz badania tomografii komputerowej. Zagwarantowane również zostały: opieka psychiatryczna w zakresie terapii uzależnienia odalkoholu oraz świadczenia ogólnostomatologiczne. AMG Centrum Medyczne czeka jeszcze na rozstrzygnięcie konkursu na ratownictwo medyczne, mając nadzieję, że również ono trafi do Szpitala w Rykach.

Niezmiernie cieszymy się, że udało nam się wygrać kluczowe konkursy NFZ. Dzięki temu nasza umowa dzierżawy z powiatem ryckim jest jak najbardziej wiążąca, a my możemy skupić się na zapewnianiu jak najlepszych usług naszym pacjentom i wdrażać niezbędne programy inwestycyjne w Szpitalu.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. zo.o.

AMG Centrum Medyczne w momencie podpisania umowy dzierżawy przejęło w trybie art.23’ Kodeksu Pracy pracowników świadczących pracę w Szpitalu. Zobowiązało się też uregulować wobec nich wszelkie zaległości oraz pokryć zobowiązania wobec lokalnych przedsiębiorców – podwykonawców i dostawców Szpitala.

„Dzierżawa przez AMG Centrum Medyczne Szpitala w Rykach to punkt wyjścia do oferowania podobnej usługi przez spółkę-matkę, czyli A.M.G. Finanse, innym szpitalom publicznym w Polsce. Dzierżawa operatorska ze spłatą długu to nasz innowacyjny pomysł na rozwiązanie problemów placówek medycznych, będący efektem naszej wieloletniej współpracy zponad 30 szpitalami w całej Polsce. Rok 2013 bowiem to krytyczna data dla wielu właścicieli publicznych szpitali. Muszą zdecydować o pokryciu zadłużenia podległych im placówek, które często przekracza ich zdolności finansowe, bądź o przekształceniu ich w spółki prawa handlowego, co niesie za sobę wiele ryzyk, m.in. możliwość upadłości. W tej sytuacji dzierżawa szpitala jest naszym zdaniem rozwiązaniem optymalnym. Gwarantuje podmiotom tworzącym nadzór nad szpitalem, jednocześnie zaś pozbawia je zmartwień związanych z zadłużeniem danej placówki oraz koniecznymi inwestycjami rozwojowymi.” – podsumowuje Tomasz Kopiec.

Brak tagów