Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe badania potwierdzają skuteczność kardiowerterów defibrylatorów firmy Medtronic w unikaniu zbędnych terapii wysokoenergetycznych

MedicalOnline.pl | 2013-05-29
PainFree SST Trial: Ponad 98 procent pacjentów, u których zastosowano technologię  SmartShock™ nie doświadcza w rocznej obserwacji żadnych niepożądanych terapii wysokoenergetycznych.

ADVANCE III Trial: Przedłużony czas do wysłania impulsu w terapii ICD połączony ze  stymulacją antyarytmiczną ATP During Charging™ (Terapia Stymulacyjna Podczas Ładowania) zmniejsza występowanie niepożądanych terapii wysokoenergetycznych o 45 procent, a konieczność hospitalizacji o 19 procent. 

“Shock-Less”: dostarczanie lekarzom raportów dotyczących programowania kardiowerterów defibrylatorów poprawia przestrzeganie przez nich wytycznych oraz zmniejsza występowanie niepożądanych terapii wysokoenergetycznych różnego pochodzenia.

Utwierdzając swoją pozycję lidera w technologii oraz w badaniach nad zmniejszaniem występowania niepożądanych terapii wysokoenergetycznych w kardiowerterach defibrylatorach, firma Medtronic ogłosiła wyniki badań klinicznych: Shock-Less, PainFree SST oraz ADVANCE III. Badania te przedstawiają kluczowe rozwiązania, które mogą znacząco zmniejszyć występowanie niewłaściwych oraz niepotrzebnych terapii wysokoenergetycznych u pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami defibrylatorami (ICD). Badania objęły ponad siedem tysięcy pacjentów na sześciu kontynentach. Wyniki zostały przedstawione na 34. corocznej sesji naukowej Heart Rhythm Society – „Heart Rythm 2013”. 

Kardiowertery defibrylatory (ICD) to złożone urządzenia, które mają za zadanie wysyłanie ratujących życie terapii wysokoenergetycznych lub bezbolesne stymulowanie serca (stymulacja antyarytmiczna: ATP) w celu powstrzymania niebezpiecznego dla życia zbyt szybkiego bądź nieregularnego bicia serca. Podczas gdy większość wysyłanych terapii wysokoenergetycznych jest niezbędna i leczy potencjalnie śmiertelnie groźne arytmie, badania wykazują, że około 20 procent pacjentów doświadcza niepożądanych terapii w odpowiedzi na łagodne zaburzenia rytmu serca lub zakłócenia elektryczne wykryte przez urządzenie1. Według dostępnej literatury terapia wysokoenergetyczna ICD wywołuje zwiększenie niepokoju u pacjentów, a także skutkuje częstszym korzystaniem z usług służby zdrowia.

Zaprezentowane badania pokazują, że połączenie zastosowania w kardiowerterach defibrylatorach algorytmów stworzonych przez firmę Medtronic i właściwego programowania urządzeń pozwala lekarzom zapobiec występowaniu niepożądanych terapii wysokoenergetycznych oraz zredukować liczbę pacjentów doświadczających takich wyładowań do mniej niż dwóch procent w ciągu roku. 

PainFree SST: Zastosowanie technologii SmartShock™ redukuje występowanie niepożądanych terapii wysokoenergetycznych. 

Wyniki badania klinicznego PainFree SST wykazały, że leczenie pacjentów przy pomocy kardiowerterów defibrylatorów wyposażonych w technologię SmartShock™ zaowocowało dostarczaniem wyładowań elektrycznych ratujących życie w sytuacji jego zagrożenia, jednocześnie w rocznej obserwacji po implantacji przeszło 98 procent osób objętych badaniem uniknęło niepożądanych terapii wysokoenergetycznych.. 

Technologia SmartShock oparta jest na sześciu stale aktywnych algorytmach, które rozpoznają śmiertelnie groźne arytmie i w razie potrzeby powodują terapie wysokoenergetyczne, tym samym podnosząc jakość życia pacjentów.

Prospektywne badanie kliniczne PainFree SST  zostało przeprowadzone w wielu centrach medycznych na świecie i objęło 1308 pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami defibrylatorami i urządzeniami do resynchronizacji pracy serca.

ADVANCE III: wydłużony czas rozpoznawania arytmii przed wysłaniem impulsu wysokoenergetycznego połączony ze stymulacją antyarytmiczną (ATP) podczas ładowania urządzenia zmniejsza liczbę hospitalizacji oraz występowania niepożądanych terapii wysokoenergetycznych. 

Wyniki badań PainFree SST oraz Shock-Less opierają się na rezultatach badania klinicznego ADVANCED III (z ang. Avoid DeliVering TherApies for Non-sustained Arrhythmias in ICD PatiEnts III)5. Zostało ono opublikowane w ostatnim numerze Journal of the American Medical Association. Badanie to wykazało 19-procentowy spadek liczby hospitalizacji u pacjentów leczonych przy pomocy kardiowerterów defibrylatorów zaprogramowanych tak, aby impuls elektryczny zostawał wysyłany trochę później niż w kardiowerterach zaprogramowanych standardowo. Oprócz tego, dane badania ADVANCED III przedstawione na sesji naukowej HRS wykazały, że tego rodzaju wydłużony czas rozpoznania arytmii wpływa także na spadek występowania niepożądanych terapii wysokoenergetycznych o 45 procent. 

“Dane te potwierdzają, że programowanie kardiowerterów defibrylatorów ma znaczenie. Niestety, praktyka kliniczna pokazuje, że wiele z tych urządzeń nie jest zaprogramowanych z myślą o optymalnej korzyści dla pacjentów. Firma Medtronic, poprzez połączenie odpowiedniego programowania urządzeń z opatentowaną technologią redukującą niepożądane wyładowania, ułatwiła lekarzom osiągnięcie przedstawionych w badaniach optymalnych wyników leczenia po dokonaniu minimalnych zmian w programowaniu” powiedział  dr Marshall Stanton, wiceprezes i dyrektor generalny Implantable Defibrillator Business, Cardiac Rhythm Disease Management w firmie Medtronic.

Shock-Less: Dokładniejsze przestrzeganie wytycznych przez lekarzy powoduje zmniejszenie występowania niewłaściwych terapii wysokoenergetycznych Wyniki badania klinicznego Shock-Less wykazały, że w codziennej praktyce lekarskiej znaczenie ma dostarczanie lekarzom opartych o dowody kliniczne raportów prezentujących parametry ustawienia kardiowerterów defibrylatorów, co przyczynia się do dokładniejszego przestrzegania przez nich właściwego programowania urządzeń i zredukowania ryzyka występowania niepożądanych wyładowań. Raporty zaowocowały 20-procentowym wzrostem przestrzegania wytycznych przez lekarzy, co z kolei dało 27-procentowy spadek ryzyka wystąpienia wyładowania. W badaniu klinicznym Shock-Less wzięło udział 4131 pacjentów z wszczepionym ICD zarówno w ramach pierwotnej jak i wtórnej prewencji, ze 118 ośrodków klinicznych w latach 2009-2012. 

***
Firma Medtronic, jako jedyny producent kardiowerterów defibrylatorów, dostarczyła szeroki wachlarz badań naukowych dotyczących redukcji niepożądanych terapii wysokoenergetycznych, wspierając aż 16 dużych badań klinicznych z udziałem ponad 15 tysięcy pacjentów na całym świecie. Medtronic jest pionierem w zastosowaniu stymulacji antyarytmicznej (ATP) i jest jedyną firmą oferującą system ATP During Charging™ (Terapia Stymulacyjna Podczas Ładowania), który automatycznie wysyła impulsy stymulujące w celu bezbolesnego powstrzymania przyspieszonego, groźnego bicia serca, z równoczesną  gotowością do dostarczenia  terapii wysokoenergetycznej w razie zajścia takiej potrzeby, bez zbędnej zwłoki. 

We współpracy z wiodącymi lekarzami, badaczami oraz naukowcami na całym świecie firma Medtronic oferuje największy zakres innowacyjnych technologii w leczeniu interwencyjnym oraz chirurgicznym chorób sercowo-naczyniowych i zaburzeń rytmu serca. Priorytetem firmy jest oferowanie produktów i usług wartościowych zarówno pod względem ekonomicznym jak i klinicznym dla pacjentów, jak i lekarzy na całym świecie. 

Tagi: Medtronic