Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

System Informacji Medycznej będzie aktualizowany codziennie

serwiszoz.pl | 2013-05-18
Bezpieczeństwo danych o stanie zdrowia pacjentów zapewnią minimalne wymagania dotyczące zasad przetwarzania, zarządzania oraz udostępniania tych informacji w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Sposób wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi oraz zakres danych, które mają być od 1 sierpnia 2014 r. przekazywane przez podmioty lecznicze do Systemu Informacji Medycznej, opisują dwa nowe przepisy - rozporządzenie ministra zdrowia z 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Pierwsze z nich weszło w życie 9 kwietnia, drugie 1 maja.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej System Informacji Medycznej w zakresie informacji dotyczących pacjentów oraz udzielonych im świadczeń zdrowotnych, wydanych skierowań, zleceń i recept system ma być zasilany danymi przekazywanymi przez podmioty lecznicze.


Ma to następować za pomocą komunikatu tzw. elektronicznego dokumentu SIM, którego, co bardzo istotne, nie należy mylić z elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczny dokument SIM to zbiorcza informacja zawierająca dane identyfikacyjne pacjenta, informacje dotyczące wykonanych usług medycznych oraz o wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej związanej z usługami medycznymi.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia komunikaty obejmujące dane z elektronicznego dokumentu SIM mają być przekazywane przez podmioty lecznicze "na bieżąco, przynajmniej raz dziennie".

Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej zawiera istotne postanowienia dotyczące sposobu i procedury wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami leczniczymi. Według wymienionego rozporządzenia formatem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pozostaje XML, a w zakresie wymiany i interpretacji danych medycznych związanych z diagnostyką obrazową, standard DICOM.

autor:
Krzysztof Nyczaj

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej