Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital w Rykach z szansą na uratowanie - duże prawdopodobieństwo na przywrócenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu ryckiego

AMG Centrum Medyczne | 2013-05-16
10 maja 2013 r. Rada Powiatu w Rykach, ze względu na interes publiczny, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości i wyposażenia byłego SP ZOZ w Rykach spółce AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki tej uchwale istnieje duża szansa na przywrócenie normalnego funkcjonowania szpitalowi, który miał ostatnio coraz większe problemy z zagwarantowaniem swoim pacjentom podstawowej opieki medycznej.

Rada Powiatu postąpiła tak, mając świadomość społecznej doniosłości dotychczasowych problemów Szpitala w Rykach z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym faktu utraty przez poprzedniego dzierżawcę części ważnych umów z NFZ, skutkujących wywołaniem uzasadnionego poczucia niepewności pacjentów o dalszy dostęp do leczenia i świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.

„Sytuacja Szpitala w Rykach jest bardzo zła. Kontrola NFZ wykazała nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, co doprowadziło do odebrania kluczowych kontraktów. Naszym zadaniem jest ratowanie tej placówki przed jej ostatecznym upadkiem. Jednak nie będzie to zadanie łatwe. W pierwszej kolejności ważne jest dla szpitala zawarcie na nowo kontraktów z NFZ w zakresie świadczeń medycznych, jakie były realizowane w Rykach jeszcze na początku bieżącego roku. I tu możemy niestety natrafić na pierwsze problemy, ponieważ zawirowania wokół tej placówki doprowadziły do tego, że zostało mało czasu na kontraktowanie. Już 10 maja upływał termin na złożenie ofert w konkursie na ratownictwo medyczne, a 14 maja upływają terminy innych konkursów.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Niezwykle istotne jest, że AMG Centrum Medyczne w momencie podpisania umowy dzierżawy przejmie w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy pracowników świadczących pracę w Szpitalu oraz ureguluje wobec nich wszelkie zaległości, pokryje zobowiązania wobec lokalnych przedsiębiorców – podwykonawców i dostawców Szpitala. Sfinansuje również koszty inwestycji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności medycznej. Zagwarantuje także prowadzenie działalności medycznej finansowanej ze środków publicznych w zakresie: oddziału wewnętrznego, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz izby przyjęć lub SOR, a także położnictwa – po spełnieniu warunków umożliwiających efektywność ekonomiczną tego rodzaju działalności.

„AMG Centrum Medyczne ma wszelkie niezbędne kwalifikacje: merytoryczne, techniczne i finansowe, aby podjąć się wyzwania, jakim jest wyprowadzenie Szpitala w Rykach na prostą. To, co odróżnia nas od innych podmiotów funkcjonujących na rynku, to ogromne doświadczenie w zakresie efektywnego zarządzania publicznymi placówkami ochrony zdrowia. AMG Centrum Medyczne wyrasta bowiem wprost z bogatego dorobku A.M.G. Finanse – firmy doradczej działającej na polskim rynku od wielu lat, z sukcesem wspierającej w zarządzaniu i przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie.” – podsumowuje Tomasz Kopiec.
Brak tagów