Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej

Multitrain
7 maja 2013r. 
Hala Torwar, Warszawa

Wystąpią m.in.:

* Artur Maliborski, Arkadiusz Zegadło, Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Wojskowy Instytut    Medyczny, "Nowe technologie obrazowania serca i tętnic wieńcowych metodą tomografii   komputerowej”

* Prof. dr hab. Wiesław Jakubowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, II Wydział     Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, "Kierunki rozwoju współczesnej ultrasonografii.   Nowe technologie ultrasonograficzne” 

* Rafał Kidziński, Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski, Wojskowy Instytut Medyczny ,    "Wieloenergetyczna tomografia komputerowa zastosowania kliniczne"       

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej: 

* Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia,
* Kierownictwo Zakładów Diagnostyki Obrazowej,
* Kierowników Działów IT,
* Kierowników Działów Zamówień.

Zapraszamy na stronę konferencji w celu poznania szerszej problematyki tego spotkania.