Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ratownictwo Medyczne

Multitrain
7 maja 2013r. 
Hala Torwar, Warszawa

Wystąpią m.in.:
......
* Artur Maliborski, Arkadiusz Zegadło, Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Wojskowy Instytut    Medyczny, "Nowe technologie obrazowania serca i tętnic wieńcowych metodą tomografii   komputerowej”

* Prof. dr hab. Wiesław Jakubowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, II Wydział     Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, "Kierunki rozwoju współczesnej      ultrasonografii. Nowe technologie ultrasonograficzne” 

* Rafał Kidziński, Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski, Wojskowy Instytut Medyczny ,   "Wieloenergetyczna tomografia komputerowa zastosowania kliniczne"  

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz administracji publicznej: 
..
* Dyrektorów publicznych i prywatnych zakładów opieki    zdrowotnej, 
* Ordynatorów (Kierowników) Szpitalnych Oddziałów     Ratunkowych, 
* Koordynatorów Zespołów Ratownictwa Medycznego, 
* Ratowników medycznych, lekarzy, ratowników WOPR, TOPR,    GOPR, 
* Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
* Przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i      Administracji, 
* Przedstawicieli Centrów Powiadamiania Ratunkowego, 
* Przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, 
* Przedstawicieli wojewódzkich centrów zdrowia publicznego, 
  wydziałów ochrony ludności, 
* Przedstawicieli służb mundurowych, m.in. Państwowej Straży   Pożarnej, Ochotniczej Straży 
* Pożarnej, Policji, Wojska, Straży Miejskiej 

Zapraszamy na stronę konferencji w celu poznania szerszej problematyki tego spotkania.