Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE 16.05! Nowe kryteria w zamówieniach publicznych

www.serwiszoz.pl | 2013-04-24

Rekomendacja "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ"!

Zanim zaczniesz kolejną procedurę w zamówieniach publicznych w ochronie zdrowia!

              Poznaj nowe kryteria w zamówieniach publicznych 
                                            po nowelizacji!

Sprawdź, które z nich zdecydowanie ułatwią Ci całą procedurę zamówień publicznych!

Teraz gdy zaczęły obowiązywać już ostatnie zmiany w prawie dużo łatwiej będzie Ci wybrać najlepszego dostawcę i najwyższej jakości sprzęt. A cały proces zamówienia publicznego nie będzie już tak uciążliwy, jak do tej pory. Wszystko będzie znacznie prościej, bo masz już zgodne z prawem narzędzia, które skrócą czas postępowania i wyeliminują nieuczciwych wykonawców.

Masz przecież więcej instrumentów do oceny ofert i więcej prawnych możliwości, by mieć gwarancję wykonania zamówienia na najwyższym poziomie. Zobacz, jak z nich najlepiej korzystać!

                 Weź udział w praktycznym szkoleniu warsztatowym
            "Nowe kryteria w zamówieniach publicznych po nowelizacji"

To szkolenie pomoże Ci usprawnić i przyspieszyć procedurę postępowania w placówkach medycznych tak, by w efekcie otrzymać zamawianą usługę na najwyższym poziomie.

W czasie szkolenia poznasz nowe kryteria w zamówieniach publicznych dzięki którym:

•przyswoisz sobie nowości w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych,
•sprawniej i szybciej przeprowadzisz postępowanie, korzystając z procedury"dialogu technicznego",
•bezstresowo przejdziesz przez postępowanie i nie spotkają Cię niemiłe niespodzianki, bo już przed jego wszczęciem,
•precyzyjnie określisz czego potrzebujesz i dowiesz się, czy i którzy wykonawcy są wstanie to zrealizować,
•dzięki nowym zasadom skutecznie wykluczysz nierzetelnych wykonawców, więc będziesz znacznie bardziej spokojny o przebieg postępowania,
•dowiesz się, kiedy możesz wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu i zażądać zapłaty kary umownej

Ramowy plan szkolenia. Sprawdź i przekonaj się, jak wiele wątpliwości wyjaśnisz w czasie tego szkolenia!

1.Istotne zmiany prawa zamówień publicznych po 20 lutego 2013 m.in.:
- możliwość prowadzenia dialogu technicznego przed rozpoczęciem procedury zamówienia
- pozacenowe kryteria oceny ofert
2.Zasady udzielania zamówień. Wymóg równego traktowania oferentów i zachowania uczciwej konkurencji.
3.Tryby udzielania zamówień publicznych - różnice.
4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Opis przedmiotu zamówienia.
6.Dokumenty, których może żądać zamawiający.
7.Ocena prawidłowości złożenia oferty a możliwości Zamawiającego w zakresie poprawiania omyłek w ofertach.
8.Wybór najkorzystniejszej oferty.
9.Wykluczenie Wykonawcy z postępowania (z uwzględnieniem ostatniej zmiany prawa zamówień publicznych po 20 lutego 2013).
10.Odrzucenie oferty - przesłanki ustawowe.
11.Unieważnienie postępowania.
12.Dokumentowanie postępowania.
13.Obowiązek prowadzenia protokołu postępowania. Udostępniania protokołu wraz z załącznikami. Wgląd do złożonych ofert.
14.Środki ochrony prawnej.
15.Umowy w sprawach zamówień publicznych. Jawność umów. Sposób ich udostępniania. Zmiany zawartych umów. Nieważność umowy.
16.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - obowiązek wykonawcy.
17.Idea tzw. grup zakupowych.

Zgłaszając chęć uczestnictwa w szkoleniu już teraz, można skorzystać z wyjątkowej promocyjnej ceny!

                                        Nie przegap tej okazji! Do 9 maja Rabat!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie zwlekaj z decyzją.
Już teraz zarezerwuj sobie miejsce na szkoleniu i skorzystaj z rabatu!

Formularz zgłoszenia online z RABATEM

Kontakt do organizatora:
Izabela Staszkiewicz-Wąs
organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13
e-mail: IStaszkiewicz@wip.pl