Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie zmiany czekają nas po marcowych kontrolach NFZ?

www.serwiszoz.pl | 2013-04-13

Narodowy Fundusz Zdrowia w marcu 2013 r. skontrolował 120 placówek udzielających świadczeń w nocy i święta. Kontrole dotyczyły prawidłowości realizacji umów w tym zakresie.

W ponad 30% skontrolowanych przypadkach na podstawie przedstawionych
harmonogramów pracy lekarzy oraz wpisów w dokumentacji medycznej stwierdzono mniejszą niż zadeklarowana w umowie liczbę personelu lekarskiego udzielającego świadczeń.
Również w 30% skontrolowanych miejsc świadczenia były udzielane przez lekarza lub pielęgniarkę nie zgłoszonych do realizacji umowy.
Z kolei w 7 miejscach udzielania świadczeń (ponad 5%) stwierdzono udzielanie świadczeń przez lekarza w ramach dwóch różnych umów (np. umowy SOR i nocnej i świątecznej opieki medycznej) lub równoczesne zabezpieczanie przez ten sam zespół lekarsko‐pielęgniarski dwóch miejsc udzielania świadczeń.

Mimo zadeklarowania w ofercie spełniania wymogu, za który świadczeniodawca otrzymał dodatkowe punkty, aż w 17 miejscach udzielania świadczeń (14%) stwierdzono brak posiadania i tym samym możliwości korzystania z samochodu osobowego. W 9 kontrolowanych miejscach udzielania świadczeń (7%) świadczeniodawca nie miał ani własnego transportu, ani też umowy podwykonawczej na realizację usług w tym zakresie.

W 12 miejscach udzielania świadczeń (10%) nie zapewniono możliwości wykonania badań laboratoryjnych na miejscu i w takiej samej liczbie przypadków stwierdzono brak możliwości wykonania badań rtg.

Ustalenia działań sprawdzających oraz wyniki wcześniejszych kontroli stanowią potwierdzenie i uzasadnienie potrzeby zmian w zasadach kontraktowania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej.
NFZ już przygotowań projekty zarządzeń w tej sprawie oraz zgłosił Ministrowi Zdrowia potrzebę zmian w tzw. rozporządzeniach koszykowych.

>>Twoja placówka może być kolejną skontrolowaną przez NFZ? Weź udział w IV Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 25-26.04 i w bezpośredniej rozmowie z ekspertami m.in. Martą Bogisuak - aplikantem radcowskim z Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni rozwiej wszystkie swoje wątpliwości dotyczące kontroli NFZ. Zgłoś udział do 16.04 z 50% RABATEM>>


 

Tagi: NFZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej