Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Transgraniczna opieka zdrowotna - założenia

serwiszoz.pl | 2013-04-04
Od 25 października pacjenci będą mogli otrzymać zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych za granicą.

Obecnie rozpoczął się proces dostosowywania przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE z 9 marca 2011 r.
w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Najistotniejsze zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obejmą wdrożenie odpowiednich rozwiązań regulujących kwestię zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, a także zasady funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego.

Z kolei nowelizacja ustawy o działalności leczniczej będzie głównie dotyczyć kwestii wystawiania rachunków za udzielone odpłatnie świadczenie zdrowotne.

>>Szukasz informacji na temat turystyki medycznej? Weź udział w IV Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 25-26.04 i w bezpośredniej rozmowie z ekspertami m.in. Magdaleną Rutkowską - AMEDS Centrum, koordynator projektu Promocji Polskiej Turystyki Medycznej na rynkach międzynarodowych, realizowanego w ramach Działania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgłoś udział do 10.04 z 50% RABATEM>>
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej