Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Chmura obliczeniowa pomoże placówkom medycznym we wdrożeniu EDM

MedicalOnline.pl | 2013-04-03
Chmura obliczeniowa pozwala skrócić czas wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z 18 miesięcy do mniej niż roku. To ważne, bowiem nowe przepisy, które wymuszają rezygnację z prowadzenia papierowej dokumentacji, wchodzą w życie już 1 sierpnia 2014 roku.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe wymagania zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2014 roku, a to oznacza że od tego dnia każdy ze szpitali i przychodni musi dysponować systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych dotyczących udzielonych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej w formie elektronicznej.

Z opinii Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wynika, że wdrożenie EDM może przekroczyć nawet rok. To czas, jaki jest potrzebny na wybór wykonawcy (1-3 miesiące), zawarcie umowy (1 miesiąc), wdrożenie systemu (2-4 miesięcy) oraz szkolenia użytkowników (2 tygodnie). Najbardziej czasochłonnym i zarazem najtrudniejszym etapem tego przedsięwzięcia jest konsolidacja systemów, która według opinii CSIOZ zajmie od 3-9 miesięcy.

„Chmura obliczeniowa pozwala skrócić czas wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z 18 miesięcy do mniej niż roku” – twierdzi Maciej Kuźniar, dyrektor zarządzający Oktawave.

O co chodzi w chmurze?
Chmura Oktawave jest platformą infrastruktury na żądanie (IaaS), w ramach której klienci mogą uruchamiać swoje aplikacje oraz przetwarzać dane, bez konieczności kupowania  kosztownego sprzętu, wdrażania systemów zabezpieczeń czy archiwizacji.

„Wybór chmury jako platformy EDM ogranicza czas trwania projektu o etapy związane z wyborem, zakupem oraz wdrożeniem infrastruktury sprzętowej w organizacji. Alokacja nowych zasobów IT w chmurze zajmuje zaledwie kilka minut” – dodaje Kuźniar.

Przetwarzania w chmurze (cloud computing) to stosunkowo nowa koncepcja, która wyznacza aktualne trendy w branży IT. Zakłada ona przeniesienie zasobów IT z własnych serwerowni i centrów danych do chmury, czyli infrastruktury udostępniającej moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz zasoby sieci. Cechą charakterystyczną chmury jest wynajem zasobów na żądanie. Klient płaci tylko za rzeczywiście zużyte zasoby, bez konieczności inwestycji w sprzęt oraz personel informatyczny.

Tym samym chmura umożliwia przeniesienie znacznej części kosztów wdrożenia EDM z części inwestycyjnej (CAPEX) do części operacyjnej (OPEX) związanej z kosztami utrzymania systemu. Wynajem zasobów eliminuje konieczność ponoszenia jednorazowych wydatków na zakup sprzętu, infrastruktury sieciowej oraz systemów zabezpieczeń. W wielu przypadkach oszczędności te mogą sięgnąć nawet 35% wszystkich środków przeznaczonych na wdrożenie EDM.

„Zakup sprzętu to nie wszystko. Szacując budżet wdrożenia i utrzymania systemu EDM, należy uwzględnić również koszt wsparcia serwisowego, media oraz wynagrodzenia informatyków” – informuje Maciej Kuźniar z Oktawave. „Przykładem udanego przeniesienia zasobów IT do chmury może być sieć specjalistycznych szpitali i klinik Emory Healthcare w Atlancie, stan Georgia (1830 łóżek, 9000 zatrudnionych i 20 centrów zdrowia). Dzięki chmurze Emory Healthcare mogło zredukować roczne koszty sprzętu o 30%, a koszty backupu i archiwizacji danych aż o 60%” - kończy swoją wypowiedź Kuźniar.

Placówki medyczne potrzebują mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej do uruchamiania aplikacji do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, składowania dużej ilości danych medycznych, analizy i udostępniania tych danych na zewnątrz a także dostępu do nich z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

„W systemach medycznych gromadzone są gigabajty danych - karty pacjentów, wyniki badań medycznych, zdjęcia z RTG, EKG czy z tomografu komputerowego, a przecież każdy taki plik to nawet 300 MB i więcej” – informuje Maciej Kuźniar z Oktawave.

Integralną częścią chmury Oktawave jest system obiektowego przechowywania danych Oktawave Cloud Storage (OCS), który pozwala zapisywać pliki i obiekty o dowolnym rozmiarze. OCS doskonale nadaje się do składowania dużej liczby statycznych plików, przy czym klient płaci tylko za wynajęte (wykorzystane) zasoby z możliwością zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej w miarę rosnących potrzeb.

Chmura to wydajny storage
Przed dyrektorami placówek medycznych i szefami działów IT stoi wiele wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się w najbliższych latach. W kontekście wdrożeń systemów EDM mamy tutaj do czynienia m.in. z brakiem standardów wymiany danych medycznych, standaryzacji opisów procedur usług, diagnoz czy leków, problemami z integracją strefy białej (medycznej) i strefy szarej (administracja), a nawet oporem środowisk lekarzy i pielęgniarek przed informatyzacją placówek.

„Informatykom zatrudnionym w służbie zdrowia na pewno nie zabraknie pracy. Nie widzę powodów, aby dużą część swojego czasu poświęcali oni na prowadzenie zakupów, wdrażania i utrzymania sprzętu przeznaczonego do obsługi EDM. Zaoszczędzone na sprzęcie pieniądze zdecydowanie warto wydać na inne cele np. na wyposażenie szpitali i przychodni w nowe komputery czy szkolenie lekarzy, którzy nie mają wprawy w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi” – twierdzi Maciej Kuźniar, CEO Oktawave.

Rozwiązania informatyczne, które wymagają niezawodnego, trwałego i wysoce wydajnego zapisu danych np. bazy danych SQL mogą być wdrażane na bazie Oktawave Volume Storage (OVS). W ramach OVS udostępniane są wolumeny dyskowe, które mogą być wykorzystywane przez instancje wirtualne z gwarancją wydajności operacji zapisu i odczytu (IOPS) zgodnie z jednym z trzech wybranych przez klienta standardów Tier-1 (1000 IOPS), Tier-2 (50 000 IOPS) oraz Tier-3 (100 000 IOPS). Wolumen OVS może być w dowolnym momencie przeniesiony do innej klasy wydajności, gwarantując odpowiedni poziom operacji zapisu i odczytu danych dla aktualnego obciążenia systemu.

„W Oktawave udało nam się zbudować najwydajniejszy system pamięci masowej na świecie, pozwalający wykonać nawet milion operacji wejścia/wyjścia w ciągu jednej sekundy. Dzięki temu wydajność systemu pamięci masowej przewyższa rozwiązania oferowane przez światowych gigantów, takich jak Amazon, Rackspace czy Microsoft Azure" – twierdzi Maciej Kuźniar.

Problemem większości organizacji, zarówno małych - takich jak przychodnie lekarza rodzinnego - ale i dużych jak specjalistycznych szpitali, jest  od zawsze zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają wpływ na niezawodność oraz bezpieczeństwo funkcjonowania systemów IT.

„Architektura rozwiązań składowania danych w Oktawave bazuje na rozproszonym systemie węzłów. Każdy bit informacji zapisywany jest jednocześnie na kilku węzłach. Zatwierdzenie operacji zapisania, przeniesienia lub skopiowania pliku odbywa się dopiero wówczas, gdy dany obiekt został poprawnie replikowany na co najmniej dwóch węzłach.” – informuje Maciej Kuźniar.

Wbudowane w OCS mechanizmy bezpieczeństwa pozwalają ściśle kontrolować, kto i na jakich warunkach ma dostęp do danych przechowywanych w chmurze. Są to polityki zarządzania tożsamością i dostępem, które pozwalają tworzyć profile użytkowników o różnych uprawnieniach, listy kontroli dostępu (Access Control List) umożliwiające definiowanie uprawnień dostępu na poziomie pojedynczych obiektów oraz zestawy polityk określających uprawnienia do plików w wybranym kontenerze (folderze) systemu OCS.

Chmura stanowi również lepszą alternatywę dla klasycznych usług hostingowych. W chmurze istnieje możliwość uruchamiania wysoce skalowalnych serwisów internetowych zawierających informacje o samej placówce jak i terminarz dyżurów lekarskich. Częścią planu informatyzacji placówek medycznych jest również wdrożenie samoobsługowego portalu umożliwiającego chorym rejestrację oraz rezerwację wizyt. W tle pojawia się również perspektywa udostępniania pacjentom wyników badań i dokumentacji medycznej przez internet. Dzięki API programistycznemu Oktawave, serwisy internetowe mogą być łatwo integrowane z usługami i aplikacjami medycznymi uruchamianymi w chmurze.

Chmura przyspieszy wdrożenie EDM
Do 1 sierpnia 2014 roku pozostało już niewiele ponad rok. Według nowych przepisów zakłady opieki medycznej będą miały prawo do outsourcingu usług związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych medycznych. Istnieje możliwość podpisania umowy powierzenia danych. W myśl przepisów wymóg przechowywania i przetwarzania danych osobowych musi odbywać się w centrach danych zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

„Nie żadnych istotnych przeciwwskazań do przenoszenia danych osobowych do chmury” – twierdzi Maciej Kuźniar z Oktawave. „Polska chmura Oktawave fizycznie zlokalizowana jest w centrum danych Thinx Poland, w ścisłym centrum biznesowym Warszawy. Dane przechowywane i przetwarzane w chmurze nigdy nie opuszczają terytorium Polski” – dodaje Kuźniar.


Chmura Oktawave gwarantuje płynne i stabilne działanie usług IT nawet w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową. Autoskaler Oktawave może dynamicznie zmieniać parametry instancji wirtualnych (moc procesora, rezerwacja pamięci RAM), ale również dodawać kolejne instancji w grupie obsługującą określoną usługę, aby zapewnić wystarczające zasoby IT bez względu na okoliczności.