Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co zyska placówka wdrażając sytem zarządzania ryzykiem?

SerwisZOZ.pl Arkadiusz Trela, Krzysztof Macha | 2013-03-29

Każdy standard, który zapewni placówce wysoki poziom świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjenta, może być wyznacznikiem jakości w ochronie zdrowia. Jednak w dążeniu do niego nie można ograniczać się wyłącznie do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 czy uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. 

Bardzo ważnym elementem w przypadku określania jakości jest kwestia zarządzania ryzykiem, która zarówno w ISO 9001, jak i przez CMJ, jest traktowana bardzo ogólnie. A niesłusznie, gdyż zarządzanie ryzykiem jest szczególnie ważne w ochronie zdrowia, gdyż przekłada się realnie na bezpieczeństwo pacjenta, jego zadowolenie oraz sytuację ekonomiczną placówek medycznych.

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia odbywa się na gruncie szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia medycznego, zakażenia szpitalnego itp. oraz określeniu konsekwencji jego wystąpienia, zarówno w aspekcie zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, jak i skutków finansowych dla placówki medycznej , czy na postrzeganiu przez pacjenta. Nie bez znaczenia jest również skala rzeczywistego lub potencjalnego oddziaływania wystąpienia zdarzenia.

Poprawnie wdrożony system zarządzania ryzykiem zapewnia lepsze przygotowanie się na sytuacje niebezpieczne, które mogą się pojawić w toku bieżącej pracy.
Warto również wspomnieć o mniej popularnych zaleceniach nie podlegających certyfikacji, ale zawierających cenne wskazówki do rozwoju jakości w ochronie zdrowia. Należą do nich zalecenia Rady UE z 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz IWA 1:2005 - System zarządzania jakością - Przewodnik dla doskonalenia w organizacjach służby zdrowia.

>>Chcesz poznać korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w placówce? O wszytskie szczegóły możesz dopytać podczas bezpośredniego spotkania z ekspertami uczestnicząc w IV Forum Kadry Zarządzającej Ochrony Zdrowia 2013 r. Sprawdź szczegóły!


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej