Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia - 4-dniowe warsztaty

www.akademiamddp.pl
Rachunkowość zarządcza i controlling w służbie zdrowia  -  4-dniowe warsztaty

Termin:
2013.06.13 - 2013.06.28 Warszawa (SOP 13472)

Termin szczegółowy:
Sesja I: 13 – 14 czerwca 2013 r.
Sesja II: 27 – 28 czerwca 2013 r.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji i metod rachunkowościzarządczej oraz przekazanie umiejętności ich zastosowania w praktyce w kontekście specyfiki działalności szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek wykonujących usługi medyczne. Uczestnicy szkolenia poznają zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych, kosztów leków (produktów leczniczych), kosztów pobytu w oddziale szpitalnym oraz kosztów innych świadczeń towarzyszących.
Ponadto podczas szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia (case study) dotyczące:
- wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel dla potrzeb kalkulacji kosztów usług (procedur) medycznych,
- budżetowania kosztów działalności medycznej – praktyczny case study z podziałem na role,
- wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel dla potrzeb budżetowania kosztów usług (procedur) medycznych.
Szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu oraz powinni znać podstawowe funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego Excel.

ADRESACI SZKOLENIA:
Dyrektorzy szpitali, Główni Księgowi/Dyr. Finansowi, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca służbę zdrowia.

SESJA 1

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium, obejmujące cały zakres merytoryczny i specyfikę rachunkowości zarządczej i controllingu w służbie zdrowia.
1. Wprowadzenie.
2. Specyfika zarządzania kosztami w służbie zdrowia.
3. Kwalifikacja kosztów dla celów zarządzania.
4. Wybrane problemy dotyczące specyfiki kosztów w służbie zdrowia.
5. Metody kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej.
6. Wybrane problemy praktyczne dotyczące kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych.
7. Wewnętrzne centra odpowiedzialności i ich wpływ na zarządzanie jednostką.
8. System wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.).
9. Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych.
10. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kosztami w służbie zdrowia.
11. Budżetowanie jako podstawowy element zarządzania kosztami w służbie zdrowia.
12. Analiza odchyleń kosztów (przychodów) rzeczywistych od kosztów (przychodów) planowych według metod budżetowania elastycznego w rachunku kosztów zmiennych standardowych.

SESJA 2

Warsztaty praktyczne (komputerowe) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Szczegółowy program ->

UWAGA:
Ilość miejsc w warsztatach ograniczona.
O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń!

Informacje organizacyjne:
Koszt uczestnictwa w całym 4-dniowym kursie:
- jednej osoby 2550 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2450 zł/os. +VAT

Koszt uczestnictwa tylko w sesji I:
- jednej osoby 1350 zł + VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1250 zł/os. +VAT

Formularz zgłoszeniowy ->

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 9:00 – 15:00

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat, sprzęt komputerowy w trakcie zajęć.

Miejsce zajęć: Biurowiec Horizon Plaza ul. Domaniewska 39 A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>

Zapraszamy serdecznie!
Akademia Biznesu MDDP
www.akademiamddp.pl
Brak tagów